Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació


Notícies

Dimarts  21.04.2009  06:00

El sindicat FIA-UGT d´Aragó pinta de vert la central tèrmica de Mequinensa

Men?ame
 

El passat dia 17d´abril la Comissió Executiva Regional de FIA-UGT Aragó va fer pública una nota de premsa en la qual es criticava als opositors al projecte de central tèrmica a Mequinensa. A la nota es destacava la petita mida de la central tèrmica, de 37 MW de potència, les bondats de la tecnologia usada, la nul·la afectació ambiental d'aquests tipus de centrals tèrmiques i la importància sòcio-econòmica del carbó que s'utilitzaria a la central.

La Plataforma Ciutadana "Salvem Lo Territori" considera que els arguments emprats per aquest sindicat, idèntics als quals sol utilitzar l'empresa promotora, juguen a manipular les dades per a confondre a l'opinió pública i oculten informació rellevant sobre l'impacte ambiental de les centrals tèrmiques de carbó.

Pel que fa a la grandària de la central tèrmica tenen raó quant a que la potència elèctrica de la central, 37 MW, és petita en relació a les centrals tèrmiques convencionals de cicle combinat, a gas, que solen rondar els 800 MW de potència, però oculten no obstant això la molt mala eficàcia "energia-contaminació" que tenen les centrals de carbó respecte a les de gas. Amb dades preses del mateix projecte es pot veure que, per cada unitat de energia produïda, la central tèrmica de Mequinensa emetria, per exemple, 6,8 vegades més d'òxids de nitrogen (NOx) que una de gas. Això ve a significar que la central tèrmica de Mequinensa, amb els seus 37 MW, emet el mateix que una central tèrmica de gas de 252 MW, potencia aquesta d'una entitat prou gran, quant a contaminació, com per a prendre's de debò les afeccions ambientals que causaria.

Quant a la contaminació per partícules (PM10), o sutge microscòpic, la central emetria 8,7 vegades més que una de gas i respecte als òxids de sofre 202 vegades més. Encara que veient les declaracions del sindicat, o la seva patronal, pugui semblar que aquesta central no contaminaria gens, la realitat és que les pròpies dades dels promotors indiquen que la central emetria moltes tones de contaminants al llarg de la seva vida industrial. El fet que hi hagi centrals tèrmiques pitjors o més grans no fan "verda" aquesta central. Y totes les centrals tèrmiques, a dia d'avui, siguin de gas o de carbó, afecten seriosament al medi ambient i a la salut de les poblacions veïnes, fet que cada vegada està més comprovat per la comunitat científica. Referent a això es destaca l'estudi, mai esmentat pels partidaris de la tèrmica, que el Govern d'Aragó va encarregar al Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani i que mostra que la tèrmica de Mequinensa afectaria a la contaminació per ozó en un radi de 60-80 km.
Quant a la mineria del carbó es pot dir que va complir la seva labor en el passat, que s'ha invertit, i es inverteix, molts diners públics en la reconversió minera, pel que sembla sense èxit quant als seus objectius, i que, en un context de greu amenaça climàtica en la qual s'està prop de sobrepassar el punt de no tornada, el carbó s'ha convertit al món, pel CO2 que produeix la seva combustió i pel sutge que allibera a l'aire, en el principal agent desestabilitzant del clima. En el cas de la central tèrmica de Mequinensa, que empraria un combustible de molt mala qualitat, les emissions de CO2 (principal gas d'efecte hivernacle), per unitat d'energia produïda, serien 3,7 vegades superiors a les que es produirien en una central tèrmica de gas, fet sens dubte inacceptable i que contradiu la política europea que es diu seguir per a lluitar contra el canvi climàtic. Fins i tot aniria en contradicció amb el que manifesta el propi sindicat UGT respecte a la lluita contra el canvi climàtic(http://www.ugt.es/medioambiente/medioambiente.html ).

Men?ame