Text complet de l’Acord del Botànic per la Generalitat Valenciana

  • L'acord per a governar el País Valencià té l'aval del PSPV-PSOE, Compromís i Podem · Ha estat signat l'11 de juny de 2015 per Ximo Puig, Mónica Oltra i Antonio Montiel

VilaWeb
Redacció
11.06.2015 - 19:07

La premsa lliure no la paga el govern, la paguen els lectors


Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures

Aquest és el text íntegre de l’acord:

«La ciutadania valenciana ha decidit. Ho compartim els aturats, les desnonades, els precaris, les dependents, els emprenedors, les que no arriben a fi de mes, els qui han hagut de marxar, les empresàries, els majors i les joves: és el moment d’una nova política. Primer hem dit que hi havia alternativa a les polítiques de devaluació democràtica i d’empobriment econòmic. Hem mostrat que una majoria de valencians i valencianes està per un canvi de rumb, als carrers i a les urnes. Ara ens toca la part més difícil però més bonica: acabar amb la situació d’emergència social i posar els ciments d’un nou País Valencià.

El 24-M la il·lusió de futur ha omplert les urnes. Ha suposat, més que un canvi de govern, un canvi de cicle polític. Un nou temps que demana una nova política, situant les persones al centre i les institucions en mans de tots. És moment d’una política de poble i no de partit, que faça bandera del diàleg, la pluralitat, la participació i la visió de llarg termini. El canvi requereix de grans acords socials, ja que la principal força que el farà realitat és el treball colze a colze entre tots els valencians. Per això, davant el repte històric que afrontem, les forces polítiques sotasignades pretenem recollir les demandes socials per a convertir-les en realitat mitjançant les següents grans línies d’actuació que caracteritzaran el canvi polític al País Valencià:

ACORD DEL BOTÀNIC

1. Rescat de persones

Tota persona ha de tindre cobertes les necessitats vitals bàsiques. Tots els valencians tenen dret a viure en condicions que garantisquen la seua dignitat com a éssers humans.

1. Dret a l’habitatge: prendre els acords necessaris per a evitar que es desnonen persones sense alternativa d’habitatge. Establir mecanismes d’exempció temporal del pagament del lloguer per als casos més extrems de beneficiaris d’habitatges de l’IVVSA.

2. Renda garantida de ciutadania.

3. Dret a la llum, aigua i gas: assegurar que totes les famílies puguen accedir a un consum mínim. Aplicar fórmules, en col·laboració amb les Administracions locals corresponents, per tal que els impagaments de serveis bàsics de les famílies en situació de pobresa extrema no comporten la retirada del servei.

4. Combatre la pobresa infantil: ha de ser una prioritat pressupostària, especialment la malnutrició infantil mitjançant l’extensió de places i beques de menjadors escolars no restringits al calendari escolar. A més, garantir que els alumnes disposen dels llibres adequats per a l’ensenyament. No condicionar la concessió de beques escolars a estar lliure de deutes amb l’Administració Tributària o la Seguretat Social.

5. Dependència: aplicació efectiva de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, dotant-la dels recursos necessaris i resolució immediata dels casos pendents.

6. Violència de gènere: acabar amb la violència masclista contra les dones ha de ser un objectiu transversal. Posar en marxa programes integrals que afecten educació,

 

2. Regeneració democràtica i lluita contra la corrupció

Apostem per unes institucions inclusives, transparents, austeres i eficaces que estiguen al servei dels ciutadans, no de les elits. En elles, la societat civil ha de tenir un paper protagonista en la presa de decisions.

1. Transparència: aprovar una nova Llei Valenciana de Transparència, Informació i Participació amb àmbit d’aplicació a tota la Generalitat, l’administració autonòmica i l’administració local, que garantisca la bona gestió d’allò públic i la participació de la societat civil.

2. Independència i professionalització dels òrgans de control de la gestió pública i del Consell Jurídic Consultiu.

3. Participació ciutadana: garantir la presència de representants de la societat civil a les comissions parlamentàries per a garantir el paper de control i fiscalització de la gestió pública i especialment durant la rendició de comptes dels càrrecs públics. Articulació de mecanismes de participació en l’elaboració de pressupostos, dels plans generals d’ordenació urbana i en les institucions i organismes públics.

4. Reforma de la llei electoral valenciana per a fer-la més representativa i proporcional.

5. Eficàcia contra la corrupció i el clientelisme. Creació d’una Oficina de lluita contra el frau i la corrupció, que ha de ser un organisme independent amb autonomia pressupostària encarregat de la investigació i la prevenció. Retrà comptes, informació i responsabilitat directament a les Corts

6. Evitar les portes giratòries, prohibint durant un període de 5 anys des de la separació del càrrec públic la participació en consell d’administració o altres càrrecs directius en empreses privades amb les quals s’haguera tingut relació econòmica o administrativa (ell o el seu departament) així com la participació en el capital.

7. Millorar l’aplicació del procediment de contractació de les empreses i serveis públics mitjançant la reducció dràstica de la discrecionalitat i incrementar els mecanismes de control i transparència. Establir mecanismes legals que impedisquen contractar amb empreses condemnades i dificultar la contractació amb empreses i persones imputades en casos de corrupció. Introduir nous subjectes legitimats per a presentar la impugnació dels modificats en la contractació pública.

8. Eficiència: reducció de les despeses supèrflues (alts càrrecs, cotxes oficials, etc.); reordenació de l’administració, impulsant la integració i coordinació de les funcions de les diputacions en la Generalitat i reforçar el paper dels ajuntaments amb l’objectiu d’apropar la gestió als ciutadans i optimitzar l’ús dels recursos.

9. Llei per a la protecció del denunciant de pràctiques corruptes i il·legals en l’Administració, els partits i en les empreses.

 

3. Governar per a les persones

Restabliment i ampliació dels serveis públics per al compliment efectiu dels drets socials,posant-los sempre sota la lògica del benestar col·lectiu i mai del lucre privat. Això s’ha de traduir en primera instància en una política de desmercantilització.

1. Prioritzar en la despesa del govern el sistema públic de sanitat i educació i els serveis socials per sobre de qualsevol altra partida. Elaborar i negociar amb el conjunt dels creditors de la Generalitat un pla de reestructuració del deute que impedisca que els venciments limiten l’aplicació d’estes prioritats.

2. Recuperació del sistema sanitari públic. Auditoria de los concessions administratives sanitàries i estudi de les vies adequades que en permetrien la reversió completa.

3. Recuperació de l’atenció sanitària per a tots aquells col·lectius que l’han perduda amb el Reial Decret 16/2012.

4. Paralitzar les retallades en serveis públics i progressivament garantir l’extensió i l’augment de la qualitat.

5. Extensió progressiva de l’ensenyament públic de 0 a 3 anys. Increment progressiu de l’oferta de formació professional.

6. Elaboració d’una Llei Valenciana d’Educació consensuada amb la comunitat educativa, amb la finalitat de dotar el nostre sistema educatiu d’estabilitat normativa i de les partides pressupostàries que necessita per a seguir millorant la qualitat de l’educació.

7. Reduir progressivament la ràtio en totes les etapes educatives, incrementant el número de professors i presentant un calendari d’eliminació de tots els barracons.

8. Acordarem amb la comunitat educativa les mesures necessàries per a pal·liar els efectes negatius que tindrà l’aplicació de la LOMQE, fins que se n’aconseguisca la derogació.

9. Garantir el dret fonamental a la informació mitjançant una ràdio i televisió públiques valencianes.

10. Aprovar una Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere i un Pla autonómic per la igualtat de Tracte, contra el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància.

11. Promoure la paritat als òrgans institucionals i posar en marxa un pla d’igualtat retributiva.

12. Apostar per unes administracions compromeses amb la cultura valenciana i, especialment, en el paper del valencià.

 

4. Nou model productiu

El desplegament d’un nou model productiu és un requisit per a l’eixida de la crisi i la generació de benestar a llarg termini. Ha de basar-se en el coneixement, la recerca i el desenvolupament innovador i articular-se sobre el principi de sostenibilitat (social, productiva, ambiental, política).

1. Apostem per la reindustrialització de la nostra economia, per la recuperació de l’agricultura valenciana, per l’impuls d’un turisme sostenible i de qualitat i per un model de comerç equilibrat que done suport al comerç de proximitat.

2. Impulsar la transició ecològica del model productiu amb especial atenció a l’eficiència energètica, impuls de les energies renovables, la gestió sostenible de residus, la utilització eficient de les matèries primes i la logística intel·ligent que minimitze l’impacte en el medi ambient.

3. Recuperació del sistema financer valencià. Refundació de l’Institut Valencià de Finances per a transformar-lo en una entitat pública amb accés al crèdit del BCE i fons del BEI. Incentivar a través de l’IVF el model de caixes d’estalvis no bancaritzades i la creació de caixes i cooperatives de crèdit local.

4. Dotació de les infraestructures estratègiques: garantir la finalització del Corredor Mediterrani en els terminis establerts, pressionant el govern central pel compliment dels compromisos adquirits. Desbloquejar la reforma de l’Estatut d’Autonomia respecte a les inversions de l’Estat al País Valencià.

5. Articulació del Sistema Valencià d’Innovació, a partir del bon funcionament i interacció del REDIT, l’IVACE, les Universitats i el teixit productiu. Cal recuperar la funció pública dels instituts tecnològics, enfortir les relacions entre les empreses i la resta d’actors i ampliar els recursos destinats a la innovació, vinculant-los sempre a projectes d’aplicació comercial.

6. Paper actiu de les institucions com a agent de desenvolupament. L’administració compta amb una sèrie d’instruments que han de servir per a promocionar el canvi de model: incentius fiscals, financers (via l’IVF), mecanismes d’assessorament integral (per al sanejament, reorientació i creació de nous projectes), contractacions públiques, etc. Eixes han de ser eines actives per a estimular la creació d’empreses, les empreses que innoven i les que afronten processos de creixement intern, els projectes que enforteixen els districtes, les empreses que s’internacionalitzen, les que tenen una gestió més democràtica (cooperatives i cogestionades) i aquelles més respectuoses amb el seu entorn.

7. Avançar cap a unes relacions laborals que revertisquen el procés de precarització, amb la col·laboració dels sindicats i altres entitats ciutadanes. El nou model ha de garantir treballs de qualitat i salaris dignes. Pla específic de foment del cooperativisme i l’economia social. 

 

5. Finançament just i auditoria ciutadana

Volem un govern que defense els interessos dels valencians dins i fora del nostre territori. Mai més volem que se’ns tracte com a ciutadans de segona, ni des de Madrid, ni des de Brussel·les. La Comunitat Valenciana ha de ser el centre de l’acció política.

1. Exigir a l’Estat, a través d’accions polítiques i legals, un finançament adequat per a poder garantir la prestació dels serveis públics. Exigir el reconeixement del Deute Històric de l’Estat.

2. Auditoria ciutadana del deute de la Generalitat, dels diferents departaments i les entitats dependents, amb publicitat dels informes finals.

3. Creació d’una Agència Tributària pròpia, d’acord amb allò establert a l’Estatut d’Autonomia.

València, 11 de juny de 2015»

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any