Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació


Notícies

Dimecres  27.05.2015  06:00

Autor/s: Xènia Serrat

Quines són les primeres mesures que prendrà Ada Colau a Barcelona?

Les actuacions que volen canviar Barcelona en els propers mesos.

Men?ame
 

Durant la campanya electoral, Barcelona en Comú va presentar un pla de xoc per als primers mesos de mandat al capdavant del consistori.  

Aquest pla es basa en la creació d'ocupació i la garantia de drets socials bàsics i es calcula que requereix 160 milions d'euros, que s'invertirien durant l'últim trimestre del 2015 i el primer semestre del 2016. Segons Barcelona en Comú, la xifra és una part raonable d'un pressupost municipal que gira entorn de 2.370 milions d'euros.

El pla s'estructura en quatre línies d'acció: crear ocupació digna, diversificant el model productiu; garantir drets socials bàsics; revisar privatitzacions i projectes contraris al bé comú; i auditar la institució i posar fi als privilegis.

Crear ocupació digna, diversificant el model productiu

—Aplicació d'un programa de formació i creació indirecta d'ocupació sostenible, amb l'objectiu de crear, a curt termini, 2.500 llocs de feina. El programa es concentra en cinc àrees: rehabilitació energètica d'habitatges; prevenció i gestió sostenible de residus; suport i enfortiment del teixit comercial de proximitat; atenció i cura de les persones (especialment infants, gent gran i persones amb dependència); i foment de l'economia cooperativa i de l'actualització tecnològica corresponent. La inversió prevista és d'uns 50 milions d'euros.

—Establiment d'un segell municipal de qualitat en la contractació de l'ajuntament, de manera que es puguin utilitzar totes les competències municipals per garantir els drets laborals bàsics tant dels treballadors municipals com d'aquells que treballen en empreses contractades per l'ajuntament.

—Revisió de les clàusules dels contractes vigents. Es preveu també que qualsevol nova contractació de l'ajuntament hagi de tenir la garantia de respecte als drets laborals i ambientals bàsics.

—Inici d'accions de control —en col·laboració amb la inspecció de treball, i en diàleg amb les organitzacions sindicals i patronals— de les condicions laborals dels treballadors d'empreses instal·lades a la ciutat.

 Garantir drets socials bàsics

—Dret d'habitatge. Proposen d'establir una taula de negociació amb les entitats financeres que facin desnonaments o que tinguin pisos buits. Així mateix, volen donar suport als treballadors socials per assegurar que les famílies en risc de desnonament puguin obtenir tots els ajuts disponibles i impulsar la cessió a l'ajuntament de pisos buits per enfortir el parc de lloguer social. Un altre objectiu és de crear una comissió d'estudi per explorar la possibilitat de declarar tot Barcelona zona de tanteig i retracte. El dret de tanteig permet que el llogater tingui preferència pel que fa a la compra de l'habitatge i el de retracte també permet que tingui aquesta preferència en cas que, en el moment del tanteig, la informació sobre la venda (la mateixa venda, el preu de l'habitatge, etc.) s'hagi transmès incorrectament. Aquesta mesura requerirà una inversió inicial d'uns 50 milions d'euros.

—Dret d'alimentació. Pretenen reforçar els serveis de menjadors dels centres lectius; augmentar el nombre de places gratuïtes amb servei d'alimentació (a casals, colònies d'estiu i més serveis d'educació en el lleure); reformar canals de distribució d'aliments com ara la targeta solidària d'aliments; i revisar els barems d'accés a les beques menjador. La inversió inicial prevista és de 20 milions d'euros.

—Dret de subministraments bàsics. A través d'una auditoria dels costs d'aquests serveis, volen determinar l'origen i la destinació dels beneficis obtinguts per les companyies gestores i aconseguir que contribueixin a garantir l'accés a subministraments bàsics. També proposen d'introduir tarifes d'aigua més justes i estudiar la remunicipalització del servei; imposar a les companyies elèctriques taxes per a l'ocupació de l'espai públic i emprendre projectes pilot per tal d'utilitzar unes altres comercialitzacions d'energies renovables. La creació d'un fons específic de 5 milions d'euros els permetria d'atendre els casos més urgents de pobresa energètica.

—Dret de salut. Per garantir-lo es comprometen a fer pressió per revertir la política de retallades i privatitzacions i activar campanyes d'acompanyament als qui es trobin en situació de més vulnerabilitat. Han calculat que la inversió necessària és de 5 milions d'euros. 

—Dret de mobilitat. Volen impulsar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la conversió de la T-12 (transport gratuït fins a 12 anys) en una T-16 i promoure l'extensió dels actuals descomptes de la T-Trimestre a tots els qui siguin registrats a l'atur durant 3 mesos, empadronats a Barcelona durant 3 mesos i amb una renda inferior al salari mínim interprofessional. També proposen de redactar un projecte executiu per ampliar el recorregut del tramvia a la Diagonal; recuperar la fiscalitat ecològica sobre l'ús del cotxe privat; i defensar a l'ATM un abonament T-Ambiental (una tarifa plana per a tres zones, amb un cost mensual de 50 euro,s que inclouria també Bicing i Car-Sharing). La mesura de la T-Ambiental exigiria una aportació de 5 milions d'euros de l'ajuntament.

—Dret de renda municipal complementària. Les famílies sota el llindar de la pobresa obtindrien una renda municipal per a complementar les prestacions ja rebudes, fins arribar al 60% de la renda mitjana de la ciutat (uns 600 euros). Així mateix, defensaran, des de Barcelona, una 'renda garantia de ciutadania'.

Revisar privatitzacions i projectes contraris al bé comú

—Aplicar una moratòria a l'obertura d'hotels i apartaments d'ús turístic fins que no hi hagi una auditoria amb participació ciutadana i un pla de turisme per a tota la ciutat. 

—Aturar o revisar la participació del consistori en projectes privats de negoci (com el Sagrera Kids o la pista d'esquí a la Zona Franca). 

—Aturar o revisar processos d'ampliació de grans superfícies comercials.

—Aturar o revisar processos de privatització o externalitzacions contraris al bé comú.

—Investigar i rediscutir les condicions de concessions (com la de Marina de Luxe del Port Vell i la T-Mobilitat).

 

Fer net i posar fi als privilegis

—Reduir salaris dels regidors i alts càrrecs polítics, eliminar cotxes oficials i dietes injustificades.

—Impulsar una auditoria dels principals ens públics de promoció econòmica i social de Barcelona.

—Revisar les subvencions innecessàries en un context d'emergència social.

—Revisar i ampliar els espais participatius que permetin de fer un seguiment d'aquest pla de xoc a cada districte. 

Men?ame