Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació


Notícies

Dimecres  30.11.2011  14:08

Totes les mesures d'ajustament per als funcionaris

El govern n'ha plantejat una vintena als sindicats de la funció pública · Us les exposem totes

Men?ame
 

Tot seguit us enumerem el conjunt de mesures d'estalvi que el govern de la Generalitat ha plantejat als sindicats de la funció pública per consolidar fiscalment els comptes de la Generalitat i complir amb l'objectiu de l'1,3% de dèficit a finals del 2012.

Ajust de plantilla pública

En relació amb l'ajust de la plantilla de personal públic, el Govern presenta una proposta de revisar i valorar tota la plantilla de personal interí ocupat en serveis no finalistes ni essencials. El Govern diu que aquesta proposta es posa sobre de la taula per negociar amb els representants sindicals el conjunt de la mesura i debatre si aquesta revisió i ajust es podria substituir per mesures d'abast més general que puguin presentar els representants sindicals amb l'objectiu de mantenir el màxim de llocs de treball possible.

Reducció de les pagues extra de Nadal i de l'estiu

Entre aquest paquet de mesures temporals, també hi ha la reducció de l'import dels complements de les pagues extres de Nadal i de l'estiu, que s'aplicarà a tot els personal públic, els laborals i els estatutaris.

Dues mesures més de caràcter temporal suposen la ''suspensió'' del Fons d'Acció Social i també la ''suspensió'' de l'abonament del complement de productivitat que estiguin vigents.

Personal sanitari

El Govern també proposa una reducció del 50% dels imports màxims a percebre durant l'exercici del 2012 en concepte de la direcció per objectius del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS). Aquest és un complement de productivitat de retribució variable lligat a uns determinats objectius i afecta a tot el personal sanitari depenent de l'ICS.

Suspensió de les oposcions per al 2012

També es proposa una nova suspensió per segon any consecutiu de les aportacions al pla de pensions i la decisió de no convocar unes noves oposicions per cobrir places d'ocupació pública. Aquesta mesura també afecte a les ofertes públiques que estaven aprovades i previstes però que no han estat convocades encara, que seran suspeses durant tot l'exercici del 2012.

Menys tiquets restaurant


En relació amb les mesures estructurals, el Govern proposa un conjunt de mesures que van dirigides a la revisió a la baixa dels tiquets restaurants, la supressió de les millores que hi havia vigents en casos d'incapacitats temporals i també una reducció de la retribució que es percebia fins ara durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura d'un fill.

Menys complements per al personal adscrit a Ensenyament

El personal docent adscrit al departament d'Ensenyament també queda afectat de manera específica per la proposta de modificació a la baixa dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents. D'aquesta manera, els mestres veuran afectada la seva retribució salarial després que es toqui aquest complement d'homologació retributiu lligat a determinats objectius i que afecta a tot el personal docent.

Personal de presons


Unes altres mesures de caràcter estructural i que afecten a la retribució salarial són la deducció proporcional de retribucions per absències injustificades, la supressió del fons de tecnificació i la supressió dels complements vigents relacionats amb la presència efectiva i de normalització dels horaris (PIPE i PINHO). Aquesta última mesura afecta directament al complement de productivitat que tenen vigent els funcionaris de presons.

Menys dies de vacances

En l'àmbit de mesures estructurals hi ha algunes que afecten als dies de vacances a l'any i que es veuen reduïdes per la proposta de modificació del nombre de dies d'assumptes personals que té el personal públic i la supressió dels dies de addicionals de vacances procedents del complement de premi per antiguitat.

La penúltima proposta estructural vol fer una nova regulació del complement per nombre d'assegurats del personal de contingent i de zona de l'ICS.

Supressió de les subvencions als sindicats

Per últim, i dirigit al personal electe com representants dels treballadors, el Govern vol suspendre tots els pactes, acords o convenis que suposen un increment d'hores de crèdit d'horari sindical per sobre del que marca la Llei orgànica de llibertat sindical, l'Estatut dels Treballadors i l'Estatut Bàsica de l'Empleat Públic. En la proposta del Govern també s'eliminen les subvencions sindicals que el Departament concedeix a les organitzacions sindicals.

Men?ame