Notícies

Dilluns  01.08.2011  10:59

El Síndic insta l'ajuntament d'Alacant a rotular en valencià

Respón d'aquesta manera la queixa d'un veí de la ciutat

Men?ame
 

El centre centre comunitari del Garbinet ha estat el detonant d'una situació que l'ajuntament s'entesta a no normalitzar. El Síndic de Greuges, a més, destaca que, malgrat que la queixa del veí davant el consistori es va produir en valencià, el responsables municipals li van respondre en castellà i recorda que les institucions tenen l'obligació de respondre en la llengua utilitzada pel ciutadà.

El Síndic de Greuges ha instat a l’Ajuntament d’Alacant que active els mecanismes necessaris per a garantir que la retolació de les instal·lacions i oficines municipals es realitze de forma preferent en valencià, atès que la població es troba en una zona de predomini lingüístic valencià.

Esta recomanació es produïx després de la queixa d’un veí de la ciutat respecte a la retolació exclusivament en castellà del nou centre comunitari del Garbinet, sense incloure cap denominació del mateix en la llengua vernacla.

Després d’admetre a tràmit la denúncia, l’Ajuntament assenyalava que el Servei d’Acció Social, "seguint el criteri ja manifestat per altres servicis municipals respecte a la retolació dels servicis municipals en les dos llengües cooficials" podria procedir com a solució a retolar el nom del centre en els panells de metacrilat de la fatxada "quan siga possible".

Així mateix, esgrimix que la incorporació del nom en valencià en el frontal de l’edifici seria "problemàtica" i tindria un elevat cost, atès que la denominació forma part de la configuració de l’edifici.

Una vegada rebuda estes al·legacions, el Síndic ha manifestat en primer lloc que mentre la queixa va ser formulada i remesa al Consistori en valencià, la resposta d’este s’ha produït en castellà, per la qual cosa li ha recordat el deure de l’administració de respondre en la llengua utilitzada pel ciutadà i li ha demanat que torne a enviar l’informe en valencià.

Així mateix, assenyala que l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat preveu que les institucions valencianes garantisquen l’ús "normal i oficial" de les dos llengües, donant una especial protecció al valencià, i distingix les zones de predomini de cada una de les llengües oficials.

També destaca que el Decret 145/1986 del Consell preveu per a la senyalització de vies i servicis públics que esta es realitze en la llengua en què hi ha eixe predomini lingüístic, que en el cas d’Alacant és el valencià.

Per això, conclou que la retolació dels edificis dependents de les administracions públiques ha de fer-se en la ciutat "prefrentement en valencià" i demana a l’Ajuntament que en futurs treballs de retolació tinga en compte la preferència del valencià.

Men?ame