Notícies

Dijous  24.03.2011  06:00

Acord entre l'Ajuntament de Barcelona, en Xavier Vilaró i VilaWeb

Men?ame
 

Acord entre l'Ajuntament de Barcelona, en Xavier Vilaró i VilaWeb

<<Barcelona, 23 de març de 2011

Reunits els representants de l'Iltre Ajuntament de Barcelona, de'n Xavier Vilaró i d'en Vicent Partal i de Partal, Maresma i Associats SL, en presència de l'Il·lustre Degà del Col·legi de Periodistes de Barcelona convenen:

1) Vist l'estat de les actuacions judicials derivades dels fets ocorreguts a Barcelona, en data 29 de juny de 2008 i atesa la querella presentada per l'Ajuntament de Barcelona i el sr. Xavier Vilaró contra Vicent Partal, VilaWeb i altres mitjans.

2) Vist el procediment judicial 4963/2008-D del Jutjat d'Instrucció número 28 dels de Barcelona i vist que VilaWeb no ha pogut contrastar les hipòtesis que va difondre sobre els orígens de les ferides del Sr.Vilaró, l'Ajuntament de Barcelona, VilaWeb i el sr. Xavier Vilaró acorden sol·licitar l'arxiu de la querella que es tramita davant el Jutjat de lo Penal núm. 7 dels de Barcelona.

3) Atesa la reiterada posició de VilaWeb, manifesta que en cap moment ha tingut intenció d'injuriar ni encara menys calumniar a l'administració municipal, ni al sr. Vilaró ni a cap altra persona. Així mateix, si la informació donada per VilaWeb hagués provocat algun tipus de perjudicis en demana disculpes.

4) VilaWeb es compromet a publicar en la seva pàgina web els termes d'aquest acord, en el termini màxim de set dies i a fer-ho en el mateix lloc on es va publicar la notícia inicial. 

5) En relació a la responsabilitat civil les parts acorden sotmetre's a la mediació del Col·legi de Periodistes.

Per aquest motiu les parts acorden posar en coneixement del Jutjat de lo Penal núm. 7 de Barcelona que l'Ajuntament de Barcelona i el sr. Xavier Vilaró han assolit una satisfacció extraprocessal de VilaWeb.

Per la qual cosa l'ajuntament de Barcelona i el sr. Vilaró retiren l'acusació penal i la responsabilitat civil contra el sr. Vicent Partal i Partal, Maresma i Associats SL i en conseqüència sol·liciten al Jutjat de lo Penal núm 7 que procedeixin a l'arxiu de la causa contra el Sr. Vicent Partal i Partal, Maresma i Associats SL. 

I per tal que consti signen el present al lloc i la data més amunt indicats.

Per l'Iltre Ajuntament de Barcelona i per en Xavier Vilaró signa Jordi Pina

Per en Vicent Partal i Partal, Maresma i Associats SL signa Ramon Verdaguer

En presència i sota la presidència de'n Josep M. Martí, Degà de l'Il·lustre Col·legi de Periodistes de Barcelona>>