NotÝcies

Dijousá 09.09.2010á 15:02

El TC rebutja els recursos del govern valenciÓ, balear i aragonŔs sobre l'estatut catalÓ

Recorrien qŘestions com la gestiˇ de l'aigua, el finanšament i la regulaciˇ de l'Arxiu de la Corona d'Aragˇ

Men?ame
 

El Tribunal Constitucional espanyol ha rebutjat els recursos que havien presentat la Generalitat  Valenciana, el govern balear i el govern de l'Aragó contra l'estatut de Catalunya. El govern valencià va recórrer articles sobre gestió de l'aigua i sobre el finançament, i el govern balear i l'aragonès, sobre la regulació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Queden pendents de resoldre els recursos de Múrcia, la Rioja i el del Defensor del Pueblo, que va impugnar aspectes fonamentals de l'estatut.

El Tribunal Constitucional espanyol ja va emetre sentència sobre el recurs presentat pel PP el 28 de juny proppassat. Ara queden pendents de resoldre els presentats per Múrcia, la Rioja i el Defensor del Pueblo.

La decisió de rebutjar els recursos de l'Aragó i les Illes Balears ha tingut el vot particular en contra del magistrat conservador Jorge Rodríguez Zapata; i la de no admetre part del recurs de la Generalitat Valenciana i declarar constitucionals la resta d'articles impugnats s'ha pres amb els vots particulars de Zapata i dels seus companys considerats més conservadors Vicente Conde, Javier Delgado i Ramón Rodríguez Arribas.

Les Illes Balears i l'Aragó havien presentat un recurs que té com a denominador comú l'oposició als apartats de l'estatut que fan referència a les competències de la Generalitat sobre els arxius propis de Catalunya que es troben a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb seu a Barcelona. En concret, es tracta de la disposició addicional tretzena, que estipula que 'els fons propis de Catalunya situats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Arxiu Reial de Barcelona s'integren en el sistema d'arxius de Catalunya' i que 'per a la gestió eficaç de la resta de fons comuns amb altres territoris de la Corona d'Aragó, la Generalitat ha de col·laborar amb el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb les altres comunitats autònomes que hi tenen fons compartits i amb l'Estat per mitjà dels mecanismes que s'estableixin de mutu acord'.

El TC tampoc no ha admès el recurs de la Generalitat Valenciana contra els articles 201.3, sobre la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals estat-Generalitat; el 202.2, sobre els recursos de la Generalitat; el 203.1.3 i 4, sobre competències financeres; el 205, sobre òrgans econòmico-administratius; el 218.1, 2, 3 i 5, sobre autonomia i competències financeres; el 219.2, sobre suficiència de recursos; el 220, sobre la llei de finances locals; el 221, sobre el cadastre; i la disposició addicional setena sobre la relació de tributs cedits.