Notícies

Dissabte  21.08.1999  00:00

Mor a Guadalajara, Jalisco, Josep M. Muria i Romani.

Men?ame
 

L'escriptor i poeta, republica i independentista catala, va neixer a Barcelona l'any 1907. Voluntari en l'exercit republica, fou nomenat "milicia de la cultura". Fou d'Accio Catalana Republicana, del Partit Nacionalista Catala i d'Estat Catala. Refugiat a Franca des de 1939, arriba a Mexic l'any 1942.

A Mexic desenvolupa activitats culturals i industrials i, si be s'abstingue d'activitats partidistes, sempre mantingue una actitud ferma i compromesa amb l'independentisme catala.

Autor de llibres com: Vivencies d'un separatista, Cinc contes per a infants i molts altres, cal ressaltar el llibre Narracions fugisseres, primer llibre catala publicat a Guadalajara.

Josep M. Muria va guanyar la Flor Natural en els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a la Ciutat de Mexic (1973) i la Viola d'or i argent en els d'Amsterdam (1974).

Treballador incansable en totes les activitats relacionades amb la cultura i amb Catalunya, publica durant 15 anys, mensualment, el Butlleti d'Informacio dels Paisos Catalans, col?labora en les revistes Xaloc, La Nova Revista, Revista de l'Orfeo Catala (Josep M. Muria era soci de merit de l'Orfeo Catala de Mexic) i altres. Actualment encara es feia carrec de la redaccio i tramesa del FULL INFORMATIU del Centre Catala de Guadalajara, A.C.

En nom de tota la comunitat catalana de Mexic expressem el mes profund sentiment per la perdua de l'home bonhomios i bonhumoros, sere, elegant i honest que mai no oblidarem: el patriota catala JOSEP
M. MURIA i ROMANI.