Moviment Cooperatiu d'Escola Popular. 30 anys de renovació pedagògica al País Valencià


El visitant d'aquesta exposició descobrirà la història d'un grup de mestres valencians que, al llarg de trenta anys, han treballat majoritàriament per l'escola pública valenciana, una escola popular.
Entre les nostres activitats no ens haurem lliurat dels perills d'un didactisme concret, d'estancament en alguns moments, però creiem que el nucli central pedagògic i didàctic que hem elaborat en tres decennis pot ser legítimament presentat a d'altres mestres, als pares i als futurs treballadors de l'ensenyament, com un patrimoni que haurà de contrastar-se dialècticament, que seguirà desenvolupant-se més o menys, però del que no es podrà prescindir a l'hora de dissenyar una alternativa pedagògica positiva envers una escola popular i valenciana.


Introducció
Què és el MCEP del País Valencià?
Aquells mestres de les comarques del nord
Temps d'amarga repressió
Els mestres de la Secció de pedagogia de Lo Rat Penat
Moviment Cooperatiu d'Escola Popular del País Valencià
La pedagogia Freinet: el compromís per a la transformació de la realitat educativa

Apèndixs

L'Exposició "30 anys de Moviment Cooperatiu d'Escola Popular del País Valencià" es pot visitar des del 13 de desembre a les instal.lacions del Club Diari Levante de la ciutat de València. Amb posterioritat viatjarà al Congrés de l'Escola Valenciana (Març del 1997) i a les diverses Escoles d'Estiu. Si voleu entrar en contacte amb els organitzadors envieu un correu electrònic a 1080A15DC3@sendanet.esVILAWEB | EL QUIOSC | LA BIBLIOTECA | GENT DEL BARRI | LA PLAÇA | L'AUDITORI