Opinió

 

<96/169>

Vicent Partal

08.04.2010

Un president de la Generalitat fa de banquer de Matas

El Banc de València és un banc, avui, molt poc conegut. Per això crida l'atenció que haja pagat la fiança imposada a l'ex-president Matas. Tot s'entèn millor, però, si mirem qui n'és el president, del banc: l'ex-president de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, del PP. Ah! i el banc és de Bancaixa...

Fa dècades el Banc de València era un banc important, lligant fins i tot als sectors més avançats i poderosos intel·lectualment del país, com els Villalonga, els Noguera o els Reig. Però això només és història avui. Perquè avui el Banc és administrat de fet per Bancaixa, malgrat que aquesta només té el 38% de les accions. Serà casualitat o no però Bancaixa, controlada per la Generalitat, va decidir al 2004 que no hi havia candidat millor a dirigir-lo que José Luis Olivas, president també de Bancaixa i efímer president de la Generalitat durant l'any posterior a la fugida de Zaplana a Madrid. President i amic, per cert, del veí president Matas, a qui ara li ha fet el favor.

Que no hi ha res d'estrany en el crèdit concedit? Potser no. Però tornem a ser davant la dona del Cèsar. Que una fiança tan voluminosa contra un president 'autonòmic' siga avançada pel banc que controla el seu mateix partit a través d'una altra institució 'autonòmica' queda com a mímim lleig. Com a mínim.

Mail Obert