Opinió

 

<72/169>

Vicent Partal

29.11.2011

Cap a la topada

El portaveu del govern català, Francesc Homs, va anunciar ahir que, si el PP dificultava o impedia un nou pacte fiscal, la Generalitat el sotmetria a referèndum. Això és posar data pública, encara més o menys difusa, a la primera topada. Bones notícies, doncs.

Bones notícies en el sentit que la situació actual és del tot insostenible i cal obrir nous horitzons, amb noves formes. Hom pot argumentar que, posats a fer consultes, valdria més fer la de la independència. I és cert. Però no oblidem que el govern espanyol no la permetrà, la consulta. Aquesta ni cap. I tinc dubtes, molt més que seriosos, que vulga ni tan solament parlar d'un canvi de finançament. La temptació del 'tant per tant, fem-la grossa' és notòria, però no podem passar per alt que el govern ens proposa ara una consulta sobre el pacte fiscal. I feta la proposta, crec que faríem mal fet de rebaixar-ne el valor.

Perquè, en termes polítics, la cosa important no serà què es podrà aconseguir --que no serà res i tots ho sabem--, sinó la decisió del país i la pedagogia que en resultarà. I a hores d'ara no crec que CiU es puga permetre simplement 'd'amenaçar'. Si ahir van dir que farien un referèndum, l'hauran de fer. Per credibilitat pròpia, però també perquè la pressió social, començant per la de les bases pròpies, farà molt difícil que puguen desdir-se'n com si res.

I si el fan, si el el convoquen, el preu polític d'aquest gest serà enorme. Perquè serà discutir de tu a tu qui és sobirà per a decidir sobre nosaltres mateixos. Perquè marcarà un nou estil de relació. I perquè, encara que no siga un referèndum sobre la independència, deixarà clar que la via autonomista s'ha acabat. I després...

Mail Obert