Opinió

 

<137/169>

Vicent Partal

15.02.2006

Al·leluia diu vostè ?

El full parroquial de l'Església valenciana s'ha cobert de glòria. Hi publica un article en què recorda que el 2005 van morir 65 dones a mans de la seua parella i, 'sense negar que això siga veritat', s'hi fan dues 'precisions'. L'una, que 'les víctimes [...] més d’una vegada provoquen amb la llengua'. I l'altra, que 'el baró, generalment, no perd els estreps per domini, sinó per debilitat: no aguanta més i reacciona descarregant la seua força que aixafa la provocadora'. Sembla, simplement, increïble que algú s'atrevesca a publicar això.

Les autoritats religioses s'han desmarcat del text, però no han impedit que es difonguera. I això és greu. I significatiu alhora. Que l'Església va quedant en mans dels sectors més integristes, ho sabem tots, per desgràcia. Que la gent que pitjor ho passa és la que prova de conciliar la seua fe amb la crítica del poder eclesiàstic, també ho sabem. I que el text d'un autor no representa una publicació completa, igualment. Però en aquest cas la gravetat de l'afirmació taca. Taca evidentment la publicació gratuïta que l'ha publicada, una revista a l'abast de tots els visitants de qualsevol església. I taca especialment una institució, l'Església catòlica, que necessita reformes molt profundes. Una de les quals, segurament la més important, és la d'acceptar la igualtat de les dones en el seu si i en el seu pensament.

Mail Obert