Opinió

 

<138/169>

Vicent Partal

02.02.2006

Respecte i llibertats

La publicació per un diari danès d'una sèrie de caricatures de Mahoma ha encès les ires d'una bona part dels l'islamistes. Per molts musulmans, publicar una imatge del profeta, siga la que siga, ja no és correcte. Publicar unes imatges tan crítiques com les que ha publicat el diari danès és, doncs, molt greu. Tot això es pot entendre, però no se'ns pot demanar que en nom de la religió renunciem a les caricatures (o a la blasfèmia, posats a fer). Entre el respecte i la llibertat cal trobar el terme mitjà.

Els uns i els altres hem de mirar d'entendre'ns. Els no-musulmans hem de fer un esforç per comprendre la indignació dels creients, que no és de cap manera una rebequeria de gent endarrerida, com algú ha dit, irresponsablement, aquestes darreres hores. El dolor que a persones amb profundes conviccions religioses causa el fet de veure aquestes caricatures mereix, hauria de merèixer, respecte i consideració. Precisament perquè només si hi ha aquesta comprensió i es fa evident aquest respecte podem explicar-los la nostra part de la història: per què, per nosaltres, és irrenunciable el dret de criticar la religió i fins i tot de burlar-se'n; per què no estem disposats a acceptar cap censura en aquestes qüestions, més enllà del bon gust que hauríem de demanar a qualsevol caricatura.

Mail Obert