Opinió

 

<64/169>

Vicent Partal

27.04.2012

Tots plegats tenim poder

En quaranta-vuit hores Abertis, l’empresa concessionària de la majoria de les autopistes del país, ha passat d'amenaçar amb mà dura els insubmisos dels peatges a dir que els entenia. És un gran canvi que, sens dubte, té l’arrel en el fet que cada dia més gent s'atura davant la barrera i diu, simplement, #novullpagar. Abertis, de fet, ha anat més enllà reconeixent públicament que hi ha un greuge comparatiu entre les nostres autopistes, la majoria de pagament, de la Jonquera a Crevillent, i les autopistes espanyoles, la majoria gratuïtes.


Siga com siga, el cas és que l’empresa que cobra de les autopistes, i que té en la Caixa l'accionista i beneficiari principal, sembla que comença a notar la pressió. Ells mateixos reconeixen que ja hi ha més de cent persones el dia que deixen de pagar. Segur que són més i que encara seran més, probablement, aquests dies vinents, perquè aquesta és una campanya que té l’èxit assegurat.


Canviant d'actitud Abertis prova de desviar l’objecte de la ira: diu que ells són una concessionària, que entenen el malestar dels usuaris, però que no poden fer-hi res; que són els governs que han de resoldre el conflicte. Això no és pas ben cert: Abertis i la Caixa s’han aprofitat molt dels diners de les autopistes. De totes maneres, em sembla que ara no és pas aquesta és la qüestió principal.


I és que assistim, crec, a una cosa més important que no la de pagar una autopista o de no pagar-la. Assistim, de fet, a la constatació del poder que pot arribar a tenir la gent, si es decideix a fer-lo valer. L’objectiu són les autopistes perquè és un objectiu senzill, de poc cost i gens de violència. Però el fet és, sobretot, que la gent s’ha cansat d’obeir cegament i acrítica. I això sí que és important en un país com el nostre. Amb el #novullpagar la gent ha deixat d’acceptar que el poder d’alguns és inevitable, que no hi ha res a fer. I ha començat a adonar-se que, un a un, cotxe a cotxe, peatge a peatge, fem un ‘tot’ que també és un poder.

Mail Obert