Opinió

 

1/73>

Gabriel Bibiloni

16.03.2012

Gabriel Bibiloni: 'El govern balear vol destruir la bona convivència i la pervivència de la identitat del país'

Conec Jaume Bonet de fa molts d'anys, segurament d'abans que fos mestre dels meus fills en una escola pública de Palma de les més primerenques i avançades en l'ensenyament en català i de qualitat. Jaume Bonet i un equip de mestres exemplars com ell, al començament dels vuitanta, van aixecar una obra pedagògica admirable que va ser un referent per a moltes altres escoles que vingueren després.


D'aquella escola, situada en un barri d'immigrants espanyols, el Rafal Vell, sortiren i surten uns mallorquins que, sigui quina sigui la llengua dels seus pares, donen testimoni que només a partir de la vivència de la llengua pròpia del país pot haver-hi ciutadans que s'estimen aquest i que se'n senten membres de manera plena.


Els joves fills o nets d'immigrants que han passat per les escoles com la de Jaume Bonet —ara, afortunadament, moltes— , que s'han fet seva la llengua catalana, són una garantia d'una societat estructurada, de bona convivència i de la pervivència de la identitat del país. I això és el que vol destruir l'actual govern balear, amb el seu projecte de segregació lingüística a les escoles i de promoció de monolingües sense arrels i amb el seu projecte de desmuntar tota la legislació que fins ara suposava una certa protecció, certament no gaire intensa, del català.

La coherència i la fermesa que ha mostrat tota la vida ha dut ara Bonet a fer un acció abnegada i contundent. Una vaga de fam, que ja dura de fa setze dies, per a remoure consciències i mostrar a la nostra societat la gravetat d'una situació en què els qui haurien de defensar la identitat del país s'han llançat a devastar-la. Darrere ell hi ha altres persones disposades a seguir-lo. Malgrat que alguns mitjans han ignorat el fet, el suport a la gesta de Jubilats per Mallorca, a través d'altres mitjans i de les xarxes socials, s'escampa com una taca d'oli.


És una llum al capdamunt d'una gran reacció popular en defensa del català com mai no s'havia vist en aquestes illes. Com l'explosió blanca de la flor de l'ametller que en aquestes dates transforma Mallorca. La foscor de la barbàrie ha fet encendre una primavera de les Illes Balears que durarà fins a la victòria. Perquè ells ara són molts, però acabaran perdent, perquè, com deia el polític Pere Sampol, no tenen cap Jaume Bonet.


 


Gabriel Bibiloni és professor de filologia catalana a la Universitat de les Illes Balears.

Editorial