Opinió

 

1/73>

Marc Belzunces

03.02.2012

Marc Belzunces: 'Apple no ha seguit el model de llengua que té el català en la informàtica'

Primer de tot cal dir que des de Softcatalà volem analitzar a fons la traducció al català del sistema operatiu d'Apple. Tanmateix, per la informació que ja en tenim, hi veiem aspectes positius i negatius.

Quant als aspectes positius, cal felicitar Apple perquè finalment hagi fet cas d'una reclamació de fa molts anys dels usuaris catalanoparlants. Igualment, la gestió de llengües del Mac OSX és millor que no la de Windows, i molt semblant a la de GNU/Linux. Això incidirà positivament en una visualització més gran entre els usuaris del català en la informàtica i dels continguts en català a internet.

Tanmateix, i com a aspectes negatius, veiem que Apple no ha seguit el model de llengua que té el català en la informàtica. Un model plenament funcional sobre el qual el català no es pot permetre que hi hagi dubtes i que és seguit per Microsoft, Google, Facebook i moltes iniciatives de programari lliure, entre més. Hem constatat que Apple respecta els models de llengua del francès, l'italià o l'espanyol. En canvi, en el cas del català l’infringeix, i segueix un model que sembla copiat de l'espanyol, incoherent i fins tot incorrecte. No sabem si és per desconeixement del model català, per mimetisme amb l'espanyol o per la desorientació que poden haver causat les darreres instruccions contradictòries del Termcat.

A Softcatalà ens preocupa molt que això pugui dinamitar el model de llengua que el català ha bastit en l'àmbit de les TIC aquesta darrera dècada. Esperem que les versions següents convergeixin amb el model actual, més enllà de solucions concretes i específiques del món Mac.


Marc Belzunces és membre de Softcatalà.

Editorial