Opinió

 

<162/169>

Vicent Partal

13.04.2004

Deu anys de spam (també)

Fa deu anys, el 12 d'abril del 1994, Laurence Canter, un advocat americà, va enviar el primer correu electrònic no desitjat ('spam'). Es va fer ell mateix un programa que recollia totes les adreces de correu que trobava i hi enviava un missatge publicitari del seu despatx. Deu anys després l'allau de correu no desitjat que rebem supera de molt allò que seria raonable. Però no crec que hi haja marxa enrere. Ni en el correu desitjat ni (ai!) en el no deistjat.
Aquests dies Canter reconeixia a una cadena de televisió que la seua empresa havia guanyat uns 200.000 dòlars amb casos que els havien arribat a través del correu no desitjat. Uns guanys escassos, si els comparem amb els vint mil milions de dòlars que Basex calcula que es perden en recursos i temps de feina a la xarxa, cada any, per culpa del correu escombraria.
Resulta irritant, és cert. Hi ha solucions que n'atenuen l'impacte, però no acaben de ser perfectes, ni de bon tros. I hi ha solucions que algú apunta i que no són desitjables: és el cas de Bill Gates que tot ho arregla, o ho vol arreglar, pagant. Més ben dit cobrant. Ell cobrant.
Jo estic convençut que es trobaran fórmules més o menys afortunades que, a poc a poc, aniran fent baixar la situació intolerable d'ara. De fet, ja tenim al nostre abast alguns instruments (com ara filtradors d'adreces), que funcionen força bé. Raonablement bé. Però caldrà esperar que milloren considerablement.
Tot amb tot no hauríem d'oblidar que els deu anys de correu no desitjat són també deu anys de correu electrònic. Fa deu anys no en rebíem, de 'spam', és cert. Però també ho és que ens tocava comprar segells i cercar bústies. O usar aquella cosa que en deien fax. Ara no voldria ni pensar en la possibilitat de tornar enrere i perdre el correu electrònic. Això que ja en diem, simplement, correu...

Mail Obert