Opinió

 

1/169>

Vicent Partal

15.10.2010

Spain is different

Quan va acabar-se la guerra, Alemanya endegà i portà a terme la Entnazifizierung: una gran operació per a netejar el passat nazi del país. A Itàlia, a França (l'épuration légale), a Bèlgica, a Grècia..., pertot el passat fou combatut. A Espanya, en canvi, setanta anys després de l'assassinat del president Companys, l'estat encara no li ha tornat la dignitat (legal).

El final de la guerra, com qualsevol final de qualsevol guerra, fou molt complicat a Europa. Però pràcticament no restà cap país de règim nazi o feixista que no visqués un profund trasbals social i legal del passat. A vegades, amb excessos també, principalment amb execucions que no eren necessàries. Però sempre amb un designi clar: netejar el país del passat totalitari i impedir que pogués tornar.

És així que vérem països que instauraven tribunals especials contra els col·laboradors nazis que acabaren condemnant a mort ex-primers ministres, com fou el cas de Grècia. Països com Àustria que implantaren grans programes culturals i socials, que encara avui duren, per a combatre les arrels supremacistes del nazisme. Els 'quislings' (o col·laboradors, del nom del president noruec imposat pels nazis, Vidkun Quisling) de tot Europa foren durament perseguits i, en alguns casos, com a Flandes o Bretanya, tot un moviment hagué de pagar per allò que havia estat obra d'una part dels integrants. A Itàlia arribaren a prohibir poetes excelsos solament perquè havien simpatitzat amb el feixisme.

Però a Espanya no passà res d'això. Els americans salvaren Franco, Franco nomenà rei Juan Carlos i el franquisme pervisqué, dignificat per la democràcia i enquistat en les capes més espesses de l'estat. Ho veiem cada dia, però molt especialment avui, que tots plegats hem de passar la vergonya de reconèixer que hem estat incapaços d'aconseguir que tornen la dignitat legal (l'altra, ja la té i la tindrà sempre) al president Companys.

Vist des d'Europa, que un judici i un assassinat franquista no siga automàticament anul·lat i deixat sense efecte, és simplement incomprensible: la demostració que Espanya és diferent.

Mail Obert