Opinió

 

1/88>

Vicent Partal

03.11.2009

Curiositats numèriques

Els dos grans diaris tradicionals de Barcelona coincideixen a publicar enquestes. Més o menys concorden a dir que el tripartit s'acaba, però hi afegeixen unes preguntes i respostes ben curioses sobre l'àmbit sobiranista. Per exemple, segons l'enquesta de La Vanguardia, la majoria de la població va a favor dels referèndums sobre la independència i, tanmateix, la xifra del sí és molt lluny del llindar de la victòria, sense que els números acaben de quadrar. En canvi, el Periódico es llueix titulant 'Laporta no aconsegueix arrossegar vots com a candidat independentista', alhora que li atorga un 11,7 dels vots possibles, més que no els que tenen en l'actual parlament el PP o Iniciativa.

Publicar un sondatge és una de les maneres més refinades que el periodisme actual té d'afaiçonar l'opinió pública. Generalment, el sondatge no es pot allunyar gaire de la realitat i, per tant, dóna una aparença notable d'objectivitat. En la pràctica, això que en diuen 'la cuina' i la presentació en forma de titular va deixant caure els matisos i les orientacions que interessen.

Com a exemple, l'enquesta de La Vanguardia sobre les consultes sobiranistes. La primera frase del text ja ho diu tot: 'la majoria dels catalans no volen separar-se d'Espanya...' Bé. Malgrat això, un 53% dels enquestats és favorable a una consulta sobre la independència. I dit això, voten que no.

Voten que no amb dades curioses: per exemple, que prop d'un de cada cinc votants d'ERC diria que no a la independència. Com que la fitxa tècnica és ben escassa i les dades brutes no apareixen, cal llegir entre línies. I la lectura és ben instructiva, sobretot si es compara amb unes altres enquestes, com les de la Generalitat. Al final d'aquest article hi ha el correu electrònic d'un lector atent i preparat, l'Ignasi Sivillà, que movent dades cuina la cosa d'una manera ben diferent, amb el vot pro independència enfilant-se fins a prop del cinquanta per cent. Sense saber les dades originals amb què treballa La Vanguardia l'anàlisi és un pèl arriscada, és cert, però també és molt plausible, vista la documentació externa de què se serveix. I canvia molt, molt, de tenir un 35% de votants a favor a tenir-ne un 47%.

La presentació de les dades sobre una possible candidatura de Joan Laporta són encara més peculiars. Segons El Periódico, a la pregunta 'Votarieu Laporta si es presentava a les eleccions?', un 11,7% dels enquestats diu que sí, d'entrada. Home, en les passades eleccions el PP va aconseguir el 10,7% dels vots i això li va valer 14 diputats. I Iniciativa va aconseguir-ne el 9,5%, i va obtenir una bona dotzena d'escons. De fet, Esquerra va arribar al 14,0% i va aconseguir 21 diputat. Que Laporta, sense partit i sense ser candidat oficial de res ni de ningú atraga prop del 12% dels votants, sense projecte ni programa ni res, em sembla que és qualsevol cosa menys aqueix despectiu 'no aconsegueix arrossegar vots' amb què l'obsequia el diari socialista. Diari que segurament vol posar l'esparadrap abans de la ferida.

I aquest és el correu que he rebut de l'Ignasi:

'El 2 de novembre de 2009 La Vanguardia publica una enquesta de l’institut Noxa sobre el suport dels catalans a un referèndum de la independència i també què votarien.

Diu: 53% és favorable la consulta i 35% votaria sí a la independència.
Per saber si aquestes xifres quadren es poden analitzar els resultats parcials subministrats:
'Estas posturas cobran especial relieve si se analizan a la luz del voto de los consultados. Así, la posición más favorable a la realización de las consultas se registra lógicamente entre los votantes de ERC (con un 86% a favor), los de CiU (un 60%) y los de ICV-EUiA (un 58%). El respaldo cae entre los del PSC (un 44%) y se reduce a la mínima expresión entre los electores populares (un 20%).'
Si tenim en compte que a les darreres eleccions al parlament hi va haver els següents resultats: CiU:
31,6%, PSC: 26,8%, ERC: 14,0%, PP: 10,7%, ICV: 9,5% (total d'aquests partits: 93%),
i combinem els dos grups de dades, tenim que el suport al referèndum seria de:
(31.6*0.60 + 26.8*0.44+14.0*0.86+10.7*0.20+9.5*0.58)/0.93 = 54%.
Aquest 54% coincideix tant amb el 53% general que esmenten, que fa pensar que o bé han fet una enquesta sorprenentment precisa, o que l'han feta quadrar.
Però quan no miren de fer quadrar les dades, els resultats poden ser molt diferents.
Diu l’article:

“Así, un 85% de quienes sólo se sienten catalanes y un 77% de aquellos que se sienten más catalanes que españoles respaldan la celebración de referéndums. En cambio, la mitad de quienes se sienten tan catalanes como españoles y en torno al 60% de aquellos que se consideran más o sólo españoles rechazan la realización de las consultas.“

Com que es deia que el 53% donava suport i el 39% no, hi ha un 8% que no es defineix.
Per tant, el suport de la consulta segons sentiment de pertinença, seria:
Només català: 85%
Més català que espanyol: 77%
Igual català i espanyol: 50-8= 42%
Més espanyol o només espanyol: 40-8 = 32%.
Per una altra banda, tenim les dades d’enquestes de força fiabilitat d’aquest sentiment de pertinença, perquè els resultats son força coincidents faci qui faci l’enquesta. En tot cas les darreres enquestes del CEO:
07/07 01/09 01/09 04/09 07/09
Només Català 17,5% 18,2 17,5 19,8% 17,5
Més català que espanyol 29,0% 29,2 27,3 26,2% 27,7
Tan català com espanyol 42,4% 38,2 44,2 42,2% 42,3
Més espanyol que català 4,8% 4,9 3,9 4,0% 3,6
Només espanyol 3,7% 5,4 4,3 4,5% 6,0
Ns/nc 2,6% 4,1 2,8 3,3 4,9

Si agafem la darrera, la de 07/09, tenim:
17,5*0,85 + 27,7*0,77 + 42,3*0,42 + 9,6 * 0,32 + 4,9 * ? = 57,04 + 4,9 * ?

Si suposéssim que els Ns/nc anessin tots contra, el suport a la consulta seria del 57,04%; si anessin tots a favor, del 61,94%; en tot cas, sempre força més que no pas el 53% que diuen.

Quant al suport a la independència, a partir d'allò que diuen:
'A favor de la independencia de Catalunya votarían también más del 80% de quienes sólo se sienten catalanes –y casi el 60% de aquellos que se consideran más catalanes que españoles–, mientras que un 56% de quienes se sienten tan catalanes como españoles y en torno al 70% de los que se consideran más o sólo españoles lo haría en contra.”
Com que no ens donen les dades, en tots els casos, del suport a la independència, sinó, en alguns casos, solament les dels contraris, tindrem en compte que els qui no es defineixen, o no votarien, sumen el 19% (100-46-35). Per tant:
Només català: 80%
Més català que espanyol: 59%
Igual català i espanyol: 44-19= 25%
Més espanyol o només espanyol: 30-19 = 11%;
17,5*0,80 + 27,7*0,59 + 42,3*0,25 + 9,6 * 0,11 + 4,9 * ? = 42,0 + 4,9 * ?
Per tant, el suport a la independència es mouria entre el 42% i el 46,9%. Molt lluny del 35% que diuen, i amb molta probabilitat seria majoritari.

A partir d’aquest estudi estatístic es pot assegurar, amb quasi total certesa, que hom ha intentat de minimitzar tant els qui donen suport a la consulta com els qui dirien sí al referèndum.'

Editorial