Homenatge digital a Joan BrossaDes del portal dels verbívors ens afegim entusiastes a l'Abloccedari, l’homenatge digital a Joan Brossa que reuneix dos centenars de blocs i que es pot visitar a l’adreça http://joanbrossa.blogspot.com. Nosaltres hem decidit reproduir un poema visual de 1989 molt colpidor per a qualsevol esperit verbívor que sobreposa una graella de mots encreuats (símbol del domini lletrat) i una empremta dactil·lar (presa com a símbol de l’analfabetisme). Allò més lletrat, doncs, xoca amb l’illetrat. Brossa, com sempre, fa fruitar la paradoxa en una peça inoblidable.

Perquè els mots encreuats van néixer només sis anys abans que Joan Brossa.

Perquè l’empremta dactil·lar de la peça prefigura l’era digital.

Perquè Joan Brossa va encreuar molts mots.

Perquè el mot BROSSA conté molts SABORS.

Perquè sí.
Perquè sí.
Perquè sí.


Màrius Serra