| Contactar amb El Punt - Pobles i Ciutats |
| Qui som? - El Club del subscriptor - Les 24 hores d'El Punt - Publicitat - Borsa de treball | El Punt | VilaWeb | dissabte, 31 d'octubre de 2020


dimarts, 13 de novembre de 2007
>

L'ordenança de civisme de Badalona prohibeix cridar dins de casa

L'Ajuntament perseguirà qui escupi al carrer i qui s'enfili als arbres o espolsi les estores al carrer

JORDI GONZALO. Badalona
L'esborrany de la nova ordenança de civisme de Badalona es va concretant. Entre les diverses prohibicions hi ha escopir al carrer, rentar-se amb sabó en fonts públiques i enfilar-se als arbres. També es prohibeix espolsar les estores i llençols a les portes i els balcons de les cases. Una de les novetats d'aquesta ordenança és la regulació sobre activitats dins de la llar. En l'articulat, es regula que tant els propietaris com els ocupants d'immobles tindran l'obligació d'evitar que es produeixin conductes o activitats que causin molèsties innecessàries. Així, l'Ajuntament prohibirà que es cridi dins l'habitatge.

Segons l'esborrany de l'ordenança de civisme, al qual ha tingut accés el diari El Punt, «la intervenció municipal pel que fa al control dels sorolls i de les vibracions en hores de descans nocturn» se centrarà en els punts següents: el volum de la veu humana o l'activitat directa de les persones; els animals domèstics; el funcionament d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics, i el funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració. És a dir, que segons el títol II de la nova ordenança, la policia podrà sancionar des d'una discussió de parella amb un to de veu massa elevat, fins a una festa nocturna amb la música forta, passant pels sorolls dels aires condicionats.

El títol primer de l'ordenança parla dels drets i deures de la ciutadania. S'hi recull per exemple el dret a rebre «informació objectiva de les activitats municipals» i a l'obligació de respondre en casos d'emergències com ara inundacions i incendis. També s'hi fan diverses prohibicions, com ara escopir, utilitzar els bancs o gronxadors per a usos diferents als quals estan destinats i consumir begudes alcohòliques si això «provoca molèsties al veïnat». També es perseguirà els que llencin papers o xiclets a terra i qui s'enfili als arbres. Pel que fa a la mendicitat, l'ordenança es limita a recollir que «es vetllarà per evitar-la» i en prohibeix la que es faci amb menors. En aquest capítol també es regulen els sorolls dels vehicles, les pudors, i en l'apartat de «contaminació visual» es recull la prohibició «total» de fer grafits i espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba d'ús domèstic en portes balcons o finestres que donin a la via pública. Tampoc es podran regar les plantes –si amb això es pot esquitxar el carrer– de les set del matí a les onze de la nit. I les deixalles s'han de llençar «preferentment» de les set a les nou del vespre.

La nova ordenança de civisme és una eina perquè els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana puguin actuar en aquelles accions considerades incíviques. Amb les sancions econòmiques –de les quals se'n podria externalitzar la gestió– «es destinarà a millorar (...) l'espai urbà com a lloc de trobada i convivència». Més enllà de les multes, l'Ajuntament vol que els infractors reparin els danys comesos. I en aquells casos que es tracti d'una infracció lleu, es podrien canviar les sancions per treballs a la comunitat. En el cas de menors, es podran substituir les multes per «mesures correctores», com ara l'assistència a sessions informatives i qualsevol tipus d'activitat de caràcter cívic. En aquest cas, els pares o tutors hauran d'assistir a les sessions o als cursos de formació amb els seus fills.

Títol I: Drets i deures de la ciutadania - Art.5. (Drets de la ciutadania davant l'administració municipal). 1: «Participar en la gestió municipal.»
- Art. 5.7: «Tenir informació clara, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals.»
- Art.6.6: «El comportament de la ciutadania en situacions d'emergència (...) que comportin evacuació o confinament s'adequarà en cada moment a les normes de civisme i col·laboració.»
- Art.7.- Drets de la ciutadania en relació amb la via, serveis i espais públics. L'ordenança «prohibeix» fer al carrer: escopir o fer necessitats fisiològiques; manipular o modificar els senyals de trànsit; rentar-se en fonts i dutxes públiques fent servir sabó; consumir begudes alcohòliques sempre que provoquin molèsties al veïnat; pujar als arbres...
- Art.8.5: «És responsabilitat dels pares o tutors que els nens petits transitin sols per les vies públiques. En qualsevol cas, tothom ha d'evitar que els nens petits baixin de les voreres si no van acompanyats.»

Títol II: Relacions veïnals i convivència entre veïns - Art. 3: «La producció de soroll a l'interior dels edificis s'ha de mantenir dintre dels valors límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres.»
- Art. 4: «Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè a l'interior dels habitatges, en especial des de les 22 fins a les 8 hores de l'endemà.»


Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb.
És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.