ACN Falset.-L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat un contracte destinat a millorar el funcionament de la depuradora de Falset. El contracte té un import de 56.000 euros i es disposarà de sis mesos per a dur a terme la redacció del projecte constructiu, destinat a millorar el funcionament d’aquest sistema. El projecte que es redacti haurà de contemplar millores en el pretractament, reconsiderar el cabal de disseny, controlar els sobreeiximents, així com dotar la instal·lació d’un nou procés de depuració, entre d’altres actuacions. Els treballs que es proposin en el projecte també han de fer possible les actuacions de millora sense que la planta hagi d’aturar el seu funcionament.

Segons informa l’ACA, el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines. A data d’avui, les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Priorat, la comarca compta amb 17 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 81% de la seva població.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]