Un total de 55.254 persones poden votar avui en l’elecció del nou rectorat de la Universitat de València, entre les deu del matí i les sis de la tarda. Els tres candidats són Mavi Mestre, Maria Antonia García i Vicent Martínez.

L’escrutini dels resultats es podrà seguir, en temps real, des de la pàgina web de la universitat, prèvia identificació amb usuari i contrasenya. Així serà fins a tenir el 80% del vot escrutat. Segons que ha explicat la institució en un comunicat, arribats a aquest percentatge, deixarà de veure’s l’escrutini, i quan els resultats estiguen complets, el president de la junta electoral oferirà totes les dades finals en una compareixença a la sala d’actes de l’edifici del rectorat.

El cens està compost per 2.010 membres del personal docent investigador (PDI), doctors amb vinculació permanent, 2.750 no doctors o sense vinculació permanent, 437 de personal d’investigació en formació, 47.907 estudiants (de grau i postgrau) i 2.150 membres del Personal Administració i Serveis (PAS).

Els resultats es computen pel sistema de vot ponderat. Així mateix, d’acord amb l’article 101 dels estatuts de la Universitat de València, l’elecció de rector o rectora es fa per votació directa i per sufragi universal, lliure i secret.

El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària de la manera següent: el del professorat doctor amb vinculació permanent té el valor d’un 51% del total de vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària; el vot del professorat no doctor o sense vinculació permanent té el valor d’un 12,67%; el vot dels estudiants i les estudiants té el valor d’un 25%; el del personal d’administració i serveis té el valor d’un 10%, i el vot del personal investigador en formació té el valor de l’1,33%.

En aplicació d’aquest article serà proclamat rector, en primera votació, el candidat que obtinga la majoria absoluta de vots ponderats a candidatures. En cas de necessitar-se una segona volta, la votació es repetiria el 6 de març.

Més informació:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]