El Consell ha aprovat el projecte de llei de la Generalitat de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d’atenció al final de la vida. Segons que ha avançat la vice-presidenta del govern, Mónica Oltra, el País Valencià tindrà per primer cop un text legal que garanteixi específicament la voluntat i l’autonomia de les persones en l’atenció al final de la vida.

El text té regula l’exercici dels drets de la persona en el procés final de la seva vida per a garantir el respecte a la seva dignitat i autonomia, a l’expressió dels seus desitjos i valors, a la seva voluntat, dins el marc legal, i vetllar per la qualitat de la seva vida durant aquest procés.

També recull els deures que ha de complir el personal de les institucions i centres sanitaris i socials, tant de titularitat pública com privada, així com les entitats asseguradores que prestin serveis al País Valencià, que atenguin les persones en el procés final de la vida. Finalment, la norma pretén establir les garanties que han de proporcionar aquestes institucions, centres i asseguradores al llarg del procés.

Aquest document permet la planificació de l’atenció futura de manera conjunta amb el personal que atén habitualment al pacient. Si així ho expressa la persona, en aquest procés hi participaran familiars, representants designats o altres persones del seu entorn.

A més, la norma suposa un gran avanç en l’atenció integral pal·liativa, garantida per la formació en cures pal·liatives de tots els professionals implicats en l’atenció al pacient al final de la vida.

On morir
La llei garantirà que el pacient pugui triar on morir: en hospital, domicili o residència. A més, la persona en el procés final de la vida tindrà dret a disposar, si ho desitja, de l’acompanyament permanent familiar o de la persona propera que designi. També tindrà dret a rebre acompanyament espiritual d’acord a les seves conviccions i creences.

Així mateix, inclou un article específic on s’estableixen els drets de les persones menors d’edat en el final de la vida, el qual estableix el dret a rebre informació sobre la seva malaltia i sobre els possibles tractaments de forma adaptada a la seva edat i la seva capacitat de comprensió.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]