Notícies

Divendres  03.07.2015  14:13

El govern balear deroga la llei de símbols i retira els recursos en defensa del TIL

També han pres possessió els consellers del govern

Men?ame
 

El nou govern de les Illes ha fet la primera reunió aquest matí i ha començat prenent dues decisions molt significatives. El govern de Francina Armengol ha derogat la llei de símbols aprovada per José Ramón Bauzá i ha retirat els recursos que el govern anterior havia presentat en defensa del tractament integral de les llengües (TIL). A més, abans de la reunió, els consellers han pres possessió del càrrec. 

Els consellers del govern són Biel Barceló Milta, vice-presidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme; Marc Pons Pons, Conselleria de Presidència; Catalina Cladera Crespí, Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques; Martí March Cerdà, Conselleria d'Educació i Universitat; Fina Santiago Rodríguez, portaveu i Conselleria de Serveis Socials i Cooperació; Patricia Gómez Picard, Conselleria de Salut; Iago Negueruela Vázquez, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria; Vicenç Vidal Matas, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; Joan Boned Roig, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat; i Esperança Camps Barber, Conselleria de Participació, Transparència i Cultura.

Derogació de la llei de símbols

La llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, va ser elaborada i aprovada sense consens polític i social, i al marge de la comunitat educativa. Des del moment en què entrà en vigor va portar polèmica, inquietud i dubtes sobre la licitud d'algunes determinacions que incloïa. A més, l'avantprojecte de llei va ser objecte de dos dictàmens desfavorables del Consell Consultiu de les Illes Balears. Per això el govern ha cregut que era imprescindible i urgent una mesura legal de derogació, que 'es justifica en la inutilitat de la norma, el riscs d'infracció constitucional i la manca de seguretat jurídica'.

Retirada de recursos del TIL

A més, el consell de govern ha acordat de desistir en els recursos de cassació interposats per l'anterior govern al Tribunal Suprem espanyol contra la sentència que anul·lava el TIL. En aquest sentit, el govern ha acordat d'autoritzar els advocats del govern per formular, pels motius exposats, el desistiment en el recurs de cassació interposat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que declarava la nul·litat del decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula el tractament integral de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.