Dilluns  09.09.2013  10:25

Autor/s: Grup Municipal d'EU · Ajuntament d'Ontinyent

Aclariments d'EU a l'article d'opinió de Joan Gilabert

Men?ame
 

De convivències amb el PP en trobem moltes i de ben diferents. Si a uns ens imposen el qualificatiu de 'pinça', d'altres haurien d'incloure’s en la definició d’estenedor. Ni vàrem presumir, ni tornàrem a cap època anterior. Tant sols ens limitàrem a informar del resultat d'una assemblea, amb el conjunt de l'afiliació, en la qual determinàrem les bases, que estaven condicionades a uns punts fonamentals per donar el vot d’investidura a l'actual batle.

La voluntat d'EU de no formar part del govern fou clara des d’un principi, i no s'entén com pot resultar ara incoherent l'estructura política bàsica dissenyada a l'inici de la legislatura i que Compromís va signar en els acords per al nou govern d'Ontinyent.

Respecte a la postura mantinguda per EU per a la recuperació municipal de determinats serveis que actualment es troben gestionats per empreses privades, entenem que ha estat més que explicada i justificada, ja que a més, forma part d’un dels punts centrals de la política d'EU.

La crítica a la forma de gestió de la regidoria de Política Social únicament aprofita per a desestabilitzar una de les àrees més necessàries en aquests moments. Malgrat que no és fàcil gestionar les necessitats de la ciutadania davant les injustes retallades aplicades per la Conselleria i d'altres administracions, des d'EU no ens hem quedat amb el braços plegats. Hem creat una Comissió Mixta per a fer front al problema dels desnonaments i actualment atenem la gent que pateix problemes amb les hipoteques, hem creat bonificacions en el pagament de les taxes del fem i de l'aigua, hem creat una ordenança i recuperat habitatges destinats a usos socials, hem augmentat la consignació dels convenis del CRIS, AFAO (serveis que depenen de les subvencions de Conselleria) i Creu Roja, entitats afectades per les retallades de Conselleria, etc. Mesures posades en marxa per a respondre a les realitats actuals. Iniciatives que en el marc de retallades actuals sovint cauen en la beneficiència, però que responen a realitats d'urgència social. A més, hem estat conjuntament amb les associacions de pares del Centre de Dia i del centre ocupacional i front a les retalles del Consell hem elaborat queixes al Síndic de Greuges, hem fet entrega de signatures en Conselleria contra el copagament farmacèutic en el sector de la discapacitat, i contra les retallades en les subvencions de Conselleria en aquests centres que en posen en perill el funcionament, també hem fet algunes reunions i preguntes a Corts a la Consellera per tal que ens informe de l'estat de la Residència de Discapacitats, la qual si està encara tancada i sense dotació de mobiliari ni de personal no és precisament per la nostra manca d'insistència.

Mereix una menció a banda el tema del Banc d'Aliments, ja que en cap moment no es va plantejar de substituir les ajudes de primera necessitat per la posada en marxa del Banc d'Aliments, EU va proposar mantenir aquestes ajudes i dotar econòmicament el banc d'aliments per tal d'evitar la dependència dels excedents cedits pels supermercats i entitats col·laboradores, la qual no dóna una seguretat efectiva en l’assortiment d'aliments als usuaris del banc. Aquest problema, però, no és propi únicament del nostre banc, sinó que és un problema compartit amb tots els bancs que s'han posat en funcionament els darrers temps, on malgrat l'augment de la demanda no s’hi troben els recursos suficients .

Ens acusa en repetides ocasions de fer polítiques socials poc novedoses i que ratllen en la caritat i beneficiència. A banda de ser falses aquestes afirmacions, sols voldríem dir-li que de vegades i malgrat que a ningú no ens agrade fer polítiques de beneficiència allunyades de la justícia social, la situació social és tan dolenta que no ens permet fer malabarismes ni fer política ficció ni de propaganda, la realitat ens demana a crits actuacions concretes i encarades a pal·liar els problemes de la ciutadania.

En el seu escrit també apareix l'atreviment de dir que fem seguidisme dels programes socials que s’han dut a terme des de la Diputació, com ara el menjador social per a menors en edat escolar i les vacances socials, programes que en el seu moment foren criticats per EU per tal que en properes convocatòries pogueren millorar, però nosaltres ens preguntem, què hauria fet Compromís o el senyor Gilabert davant la gent que ha estat beneficiària dels programes? Hauria renunciat a aquests programes tan sols pel fet que aquell que els proposa és del PP? Hauria deixat més de seixanta nens sense les necessitats nutricionals bàsiques cobertes? EU el que va fer des d'un primer moment és criticar les mancances d'aquests programes, i és més, demanàrem que la solució passara per l'assumpció per part de Conselleria del servei de menjador per a persones amb carències nutricionals durant tot l'any i en tots els col·legis, de manera que aquests nens i nenes compartiren amb la resta la possibilitat de menjar i cobrir les seues necessitats nutricionals en un menjador escolar normalitzat.

A més, mostra un gran desconeixement dels programes de serveis socials i de les competències que hi tenen les diferents administracions. Això potser ve provocat pel fet que el seu grup polític mai no ha estat al front d'aquesta regidoria o possiblement perquè ha volgut barrejar programes per a confondre i mentir de forma conscient. Diu vostè que les solucions no passen per assumir per part de l'Ajuntament les retallades que en alguns programes ha realitzat Conselleria: aleshores, per on creu vosté que passen les solucions quan a causa de la retallada en serveis com el de dependència o el d'immigració sols es permet una contractació parcial de les treballadores? Si l'Ajuntament d'Ontinyent no haguera assumit aquests i altres serveis de forma parcial, molts programes s'haurien tancat i les necessitats d'atenció als ciutadans no haurien quedat cobertes. És això el que proposa, senyor Joano? tancar serveis és la solució?

Respecte a la gestió feta per la regidoria de Participació Ciutadana, sols li direm que malgrat ser conscients que la participació actual no és la que ens agradaria (ja que la societat general no ha estat acostumada ni convidada a participar en assumptes públics), sempre han estat regidors i regidores d’EU les encarregades d’impulsar aquesta àrea. Respecte a les mesures posades en marxa, li direm que hem renovat la Carta Municipal de Participació Ciutadana, hem mantingut els consells existents i n'hem creat de nous. És el cas del Consell de Ciutat, òrgan de participació destinat a cobrir les carències de la visió parcial que es podia tenir al si de cadascun dels consells sectorials, en els quals no es debatien qüestions generals d'interès municipal, sinó solament punts específics de cadascun dels consells (qüestions mediambientals, juvenils, culturals, etc.). A més a més, hem introduït la possibilitat que qualsevol ciutadà puga amb l’ajuda de 250 signatures registrar una proposta al Ple per tal que forme part de l'ordre del dia. Entenem, però, que ens queda un llarg camí per recórrer tant en el tema de la participació ciutadana com en el de la transparència a què haurien d'estar subjectes el conjunt d’administracions. Per aquest motiu enguany posarem en marxa una Jornada de Pressupostos Participatius, on els diferents consells debatran i tindran la possibilitat d'incidir tant en el capítol II (dedicat a despesa corrent) com en el capítol VI (destinat a inversions).

Menteix decididament en dir que l'entrevista realitzada al regidor d'EU en un periòdic local fou pagada amb fons públics de la partida de publicitat institucional, acusant-nos de malversar fons públics. Malgrat que vosté fa aquestes afirmacions sabent que menteix, volem aclarir que aquesta entrevista es va realitzar a iniciativa del propi periòdic, el qual va creure escaient dedicar aquesta informació a la possibilitat i proposta d'EU de recuperar determinats serveis.

Afirma que l'escrit que ens ha dedicat ha estat el fruit d'estar dos anys callat: no entenem qui li ha prohibit parlar o qui li ha posat una 'mordassa'. És democràtic debatre, parlar i exposar diferents punts de vista. El que ratlla l'absurditat és que vosté es dedique a tirar pedres i amargar la mà escrivint articles des del rancor. Per la nostra banda no caurem en desqualificacions personals vers la seua persona i allò que representa. Podem compartir la varietat d’opinions que hi puga haver sobre qualsevol temàtica, el que no tolerarem és un atac injustificat ple de mentides i mancat d'arguments.