Notícies

Dimarts  05.03.2013  06:00

El codi de conducta dels 'grillini'

El Moviment 5 Estels elabora les normes de comportament que han de seguir els 163 representants a les cambres italianes • Beppe Grillo les ha publicades al seu bloc

Men?ame
 

El Moviment 5 Estels (M5S) del còmic genovès Beppe Grillo ha capgirat la política italiana havent-se imposat en les últimes eleccions com el primer partit del país en nombre de vots. Nascut fa menys de quatre anys a redós de les xarxes socials i la figura carismàtica de Grillo, l'M5S ha obtingut 163 representants a la Cambra de Diputats i al Senat italians. Però qui són aquests nous parlamentaris? Elegits a les llistes a partir de votacions dels simpatitzants a la xarxa, no són coneguts ni tenen gens d'experiència política. De fet, els partits acusen Grillo de tenir uns parlamentaris descontrolats. Això sí, es regeixen segons un codi de conducta publicat a la web del moviment. Us l'oferim tot seguit.

Codi de conducta dels elegits del Moviment 5 Estels al parlament italià

El codi de conducta dels diputats de l'M5S es basa en la transparència envers els ciutadans, per mitjà d'informes periòdics sobre la política i les votacions que es fan a les cambres. Els parlamentaris hauran de mantenir una relació amb els membres inscrits i aplicar les seves propostes durant la legislatura. L'objectiu principal dels representants elegits és acomplir el programa de l'M5S, guiats particularment pels principis de la democràcia directa, com un referèndum propositiu sense quòrum, l'obligatorietat del debat parlamentari amb una votació de les propostes de llei popular; i l'elecció directa del parlamentari.

Grup parlamentari:

—Els diputats hauran de formar un grup parlamentari al Senat i la Cambra de Representants amb el nom de 'Moviment 5 Estels'.

—La posició de les comissions parlamentàries o d'unes altres funcions institucionals de totes dues cambres es decidirà per majoria dels membres del parlament reunits a la Cambra i al Senat.

—Els grups parlamentaris del Moviment 5 Estels no s'han d'associar amb cap més partit ni coalició ni grup, deixant a banda la votació de punts comuns.

Programa i estatut:

—Els parlamentaris del Moviment 5 Estels hauran de treballar per acomplir al màxim el programa de l'M5S, mitjançant projectes de llei i totes les vies possibles, d'acord amb el paper de cadascun.

—Els parlamentaris resten obligats a complir l'estatut, referit com a 'no estatut'.

Comunicació:

—L'eina oficial per a difondre la informació i la participació pública és la web www.movimento5stelle.it

—Els parlamentaris rebutjaran el títol de 'honorable' i adoptaran els termes 'ciutadana' i 'ciutadà'.

—Hi haurà rotació trimestral del cap del grup i portaveu de la Cambra i el Senat amb persones sempre diferents; els grups de la Cambra i el Senat elegiran el cap del grup.

—Hom evitarà de participar en programes de televisió.

Transparència:

—Les votacions parlamentàries seran raonades i explicades cada dia amb un vídeo publicat al canal de YouTube del Moviment 5 Estels.

—Les votacions es decidiran amb una majoria de parlamentaris de l'M5S.

—Qualsevol parlamentari electe haurà de deixar obligatòriament el càrrec si és condemnat, fins i tot en primera instància; en cas que vagi a judici serà facultat seva de deixar el càrrec o no.

—Caldrà retre informes mensuals de despeses de l'activitat parlamentària (viatges, menjar, allotjament, etc.) a la web de l'M5S.

Relació amb els ciutadans:

—Serà obligatori de presentar al portal Moviment 5 Estels les peticions de propostes de llei, si hi voten a favor almenys el 20% dels participants.

—Els grups parlamentaris podran avaluar cadascuna de les propostes, encara que se situïn per sota del llindar del 20%.

Expulsió del grup parlamentari:

—Els parlamentaris de l'M5S reunits, sense distinció entre la Cambra i el Senat, podran proposar l'expulsió d'un parlamentari de l'M5S per majoria si hi ha violacions paleses del codi de comportament.

—L'expulsió s'haurà de ratificar amb una votació en línia al portal de l'M5S entre tots els inscrits, també per majoria de vots.

Tractament econòmic:

—L'assignació parlamentària percebuda haurà de ser de 5.000 euros bruts el mes i la resta s'haurà de tornar a l'estat, al costat de l'assignació de solidaritat (també anomenada de fi de mandat).

—Els parlamentaris tindran dret en tot cas a unes altres formes de reemborsament, entre les quals hi ha les despeses diàries a Roma, les despeses en l'exercici del mandat, les despeses de transport i de viatges, a més d'un abonament anual per a despeses de telèfon i tractament de pensions amb sistema de càlcul contributiu.

Personal de suport als parlamentaris:

—Els treballadors eventuals que prestin suport als parlamentaris, si és previst per la llei, no podran cobrar un sou de més 5.000 euros bruts el mes.

Constitució dels 'grups de comunicació' per als parlamentaris de l'M5S de la Cambra i el Senat:

—El reglament de la Cambra dels Diputats i del Senat preveu que a cada grup parlamentari, l'Oficina de la Presidència li assigni contribucions destinades a finalitats institucionals relacionades amb l'activitat parlamentària, com també a 'les funcions d'estudi, publicació i comunicació'.

—La constitució de dos 'grups de comunicació', l'un per a la Cambra i l'altre per al Senat, la definirà Beppe Grillo quant a organització, instruments i selecció dels membres, amb el doble objectiu de garantir una gestió professional i coordinada de l'activitat de comunicació i d'evitar una dispersió dels recursos disponibles.

—Cada grup tindrà un coordinador encarregat d'interactuar amb la web nacional de l'M5S i amb el bloc de Beppe Grillo.

—La destinació concreta dels recursos del grup parlamentari a una estructura de comunicació per donar suport a les activitats de la Cambra i del Senat, sota designació de Beppe Grillo, ha de ser objecte d'una disposició específica en l'estatut, del qual s'haurà de dotar cada grup parlamentari per poder funcionar.

—Per tant, cal que cada candidat de l'M5S al parlament assumeixi un compromís explícit i específic en aquest sentit abans de les votacions per a les llistes electorals, amb l'adhesió formal a aquest document.

Aquest codi de comportament s'haurà d'inserir en el mateix estatut de què s'haurà de dotar el grup parlamentari.

 

Notícia relacionada:

L'humorista que espanta la Unió Europea

Per què el còmic Beppe Grillo pot esdevenir clau per a governar Itàlia?

Men?ame