Notícies

Dimarts  04.09.2012  09:01

La declaració íntegra d'independència de Sant Pere de Torelló

Podeu veure el vídeo de la declaració, que exposa tot un seguit de demandes al Parlament de Catalunya

Men?ame
 

Sant Pere de Torelló i Calldetenes s'han declarat territori català lliure, 'arran del context d'emergència nacional que viu Catalunya'.  D'aquesta manera, 'a l'espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d'abast espanyol seran vigents de forma provisional'.

La moció que van aprovar ahir tots dos municipis (la podeu llegir sencera, en PDF) fa una primera exposició de motius i, després, exposa tot un seguit de demandes, que reproduïm a continuació:


1r) Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de dos mesos i, si s'escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.

2n) Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d'emprendre accions immediates com, entre altres, les següents: la creació de corresponents registres civils. mercantils i de la propietat; la creació d'una hisenda pròpia i d'un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament de serveis i institucions públics, la constitució immediata d'una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l'anunci a tota la comunitat internacional de l'inici del procés d'independència de Catalunya i l'obertura de negociacions amb el govern espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

3r) Que el Parlament acordi, amb caràcter immediat, les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l'estat català i, en especial, les següents:

- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l'estelada.

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicial i resolucions que limitin l'ús de la llengua catalana a qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

- Que els cossos policíacs i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.

- Que declari, a efectes administratius, el dia 12 d'octubre com a dia laborable.

- Que demani l'empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.


Aquests municipis apel·len a l'esperit cívic de tota Europa, inclòs l'estat espanyol, perquè s'imposa una resolució democràtica dels conflictes i s'avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l'amistat i la germanor entre els pobles del món.

Men?ame