Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació


Dimarts  31.07.2012  19:15

Autor/s: Marcos Cantó

És possible que l'Ajuntament de l'Olleria estiga en risc d'intervenció estatal?

Men?ame
 

El pressupost de l’Olleria, rebutjat per la Interventora, el Bloc, el PP i el PSOE.
 
El Ple de l'Ajuntament de l'Olleria del 30 de juliol ha rebutjat el projecte de pressupost presentat per l'equip de govern.

En juliol del 2011, el pressupost de 2011 ja és va aprovar amb un informe negatiu per part de l'interventor. Un dels arguments que es va donar lavors per a aprovar-lo era la imposibilitat de reduir el dèficit acumulat, tenint en compte que més de la meitat de l'exercici ja havia transcorregut. Més avant, el batle es va comprometre a aprovar el pressupost abans de l'inici del 2012. Lamentablemet no va ser aixi, i s'ha tornat a presentar el pressupost tard i a més sense acord, vistos els informes negatius de la interventora i la manca d'acceptació de la realitat econòmica per part de l'equip de govern, a més de l'escassa capacitat negociadora, segons es desprén del resultat de la votació i dels informes que ha emés la interventora.
La interventora de l'Olleria ha fet dos informes sobre el Pressupost: en un s'indica l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i l'altre fiscalitza globalement el pressupost. En el primer detalla que en el projecte de pressupost de 2012, pel que fa a l'execució de l'exercici, s'incrementen les necessitats de finançament a 94.838 euros. Si tenim en compte l'elevat deute (supera els 7 millions d'euros), que impedeix legalment la formaització d'un préstec, aquest finançament el pagaran els proveïdors de l'Ajuntament, que voran retardat el cobrament de les seues factures. En el segon informe, la Interventora recorda que en la liquidació de l'exercici 2011 hi ha un remanent de tresoreria negatiu de 512.227 euros, per la qual cosa s'han de fer uns pressupostos amb un superàvit equivalent, cosa que no s'ha fet en el projecte presentat.
Són greus aquestes conclusions dels informes econòmics, però la resta de l'informe indica altres qüestions no menys importants:
 
'A aquesta Intervenció li agradaria advertir d'algunes qüestions:
1- Que va prendre possessió de la plaça d'Intervenció en l'Ajuntament de l'Olleria en data de 8 de maig de 2012, trobant-se el pressupost de 2011 prorrogat per a 2012 i compromès en gran part, prop d'un 40%.
2- Que l'Ajuntament té un programa de comptabilitat amb poca implantació en l'administració local (Rigel Sical), desconegut per a aquesta funcionària, la qual cosa ha significat una limitació a l'hora de realitzar les comprovacions oportunes entre el pressupost prorrogat i el definitiu, i un esforç addicional aquests dos mesos per tal de conéixer el funconament del programa esmentat.
3- Que no ha disposat del temps mínim reglamentari per a emetre aquest informe (deu dies segons la legislació de règim administratiu en vigor), ja que l'expedient se m'ha enviat el dia 9 de juliol de 2012 i se m'ah indicat la intenció de convocar la Comissió d'Hisenda el dia 16 de juliol de 2012'.


Recomane una lectura total i pausada dels informes (pdf), atès que s'hi alerta també d'excés d'optimisme en alguns ingressos i de manca de consignació en algunes despeses, llevat que s'efectuen mesures correctores importants, així com en la possible duplicitat de llocs de treball.
 
El batle, José Vidal, pareix que vol continuar funcionant amb la prórroga d'uns pressupostos de 2011 totalment irreals, en compte de reflexionar i arribar a un acord per a poder tirar endavant un pressupost realista i que asumisca la realitat econòmica de l'Ajuntament, que té un endeutament de més de 7 milions d'euros i un excés de personal, tal com es veu en el fet que les despeses de personal són de quasi el 50% del total del pressupost.
 
La meua propossta al respecte és que el batle de l'Olleria reajuste les partides al máxim i intente trobar un acord d'aprovació dels pressupostos del 2012 i 2013 de forma conjunta,  que contemple el compliment de l'estabilitat pressupostària del 2012, i un superàvit significatiu del 2012, liquidant definitivament en el pressupost del 2013 el dèficit de tresoreria acumulat. Per a açò és inevitable la reducció de personal, i al meu entendre, la millor manera és promovent alguns ERO de suspensió temporal, a ser possible voluntaris, de manera que es puga repartir el treball públic de l'Ajuntament, al mateix temps que se'n redueix l'impacte sobre el pressupost anual.
 
Si no ho fa l'actual equip de govern, és possible que en un futur el Ministeri d'Hisenda desidisca intervenir directament aquest Ajuntament, tal com farà en alguns altres.