Notícies

Dilluns  16.07.2012  11:21

Rajoy prepara els 'homes de negre' per a intervenir les comunitats

El BOE detalla el Fons de Liquiditat Autonòmic, que explica els passos per fer la intervenció

Men?ame
 

La publicació de les mesures aprovades divendres pel govern espanyol al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) revela també els detalls del Fons de Liquiditat Autonòmic, que, a la pràctica, posa les bases per a com s'haurà de fer la intervenció d'una comunitat autònoma. Segons aquesta norma, el ministeri d'Hisenda podrà enviar a les comunitats 'homes de negre', en paraules de Montoro, amb accés a tota la informació i amb un control sobre el pressupost.

El Fons de Liquiditat s'explica en el decret llei aprovat divendres, aquest document de catorze pàgines (pdf).

Aquest fons s'organitza com un fons de rescat, de manera semblant al Fons Europeu d'Estabilitat Financera o al Mecanisme Europeu d'Estabilitat. Es planteja 'per atendre les necessitats financeres' de les comunitats autònomes, és a dir, els venciments de títols de deute i els préstecs, el finançament del nou dèficit, quan hi hagi 'dificultats d'accés de les comunitats autònomes als mercats financers'. En teoria, al fons de liquiditat hi poden recórrer les comunitat que ho demanin, però tal com va advertir el ministre Cristóbal Montoro la setmana passada, es pot aplicar forçosament a les comunitats que siguin intervingudes per l'incompliment de l'objectiu de dèficit.

Les condicions de la intervenció

I què implicaria que una comunitat se sotmetés (perquè ho demana o perquè se la força) a aquest fons? El diari El País ho explica avui així: El govern autonòmic no podria emetre valors, ni concertar crèdits a l'estranger, si no és que disposa del permís del govern espanyol. A més, hauria de presentar i acordar amb el govern espanyol un nou pla d'ajustament, que implicaria presentar un pla detallat de tresoreria, amb el calendari i els pressupostos mensuals d'ingressos i pagaments, el saldo del deute, el perfil dels venciments dels pròxims deu anys i les necessitats d'endeutament; cada mes s'hauria d'actualitzar aquest pla de tresoreria, i cada any el pla d'ajustament.

El paper dels 'homes de negre'

A més, el ministeri d'Hisenda haurà de tenir informació cada mes sobre l'execució pressupostària i l'evolució del pla d'ajustament, la necessitat de liquiditat… I si el govern espanyol veu que hi ha risc d'incompliment del pla podrà enviar una missió de control, formada per un equip de funcionaris de la intervenció general de l'administració de l'estat (IGAE), que faran un diagnòstic de la situació financera de la comunitat i del compliment de les condicions del rescat. De la mateixa manera que ho fa la troica amb els estats rescatats.

Aquests 'homes de negre', diu el decret, tindran 'accés a tota la documentació de la comunitat autònoma, per al bon desenvolupament de les seves funcions'. I emetran informes al ministeri d'Hisenda.

Si l'informe és satisfactori, es pagaran el següent tram de l'ajuda financera; perquè en aquest cas, el fons de liquiditat funciona a través d'un calendari per trams, i cada tram està condicionat al compliment d'unes condicions. Si s'incompleixen, s'intervindrà de ple la comunitat autònoma. I això vol dir que el govern autonòmic haurà de pagar un dipòsit del 0,2% del PIB nominal i haurà d'aprovar encara més retallades en un termini curt de temps. Si hi hagués desobediència, el govern espanyol obligaria a l'execució forçosa de les mesures.

El fons de liquiditat es finançarà amb deute públic de l'estat i amb un préstec de 6.000 milions de Loteries i Apostes de l'Estat. Tindrà una dotació d'uns 18.000 milions.

Men?ame