Notícies

Dimarts  01.05.2012  12:47

Ramon Tremosa porta a la Comissió Europea el tracte injust dels usuaris d'autopista catalans

L'eurodiputat de CiU demana a Europa que es pronunciï sobre un sistema d'autopistes 'desequilibrat'

Men?ame
 

L'eurodiputat de CiU Ramon Tremosa ha denunciat a la Comissió Europea el sistema d'autopistes 'desequilibrat' d'Espanya, que perjudica econòmicament Catalunya. En aquest sentit, demana la posició de la CE respecte al fet que el 67% d'autopistes de peatge siguin a Catalunya, un percentatge molt superior al de comunitats autònomes amb població semblant.

Tremosa destaca qie la situació és especialment greu en algunes zones de Catalunya, que no tenen una alternativa viable lliure de peatge: 'Això fa que els usuaris catalans es vegin obligats a utilitzar, forçosament, aquestes vies de pagament.'

Partint de la directiva 2006/38/EC i del Llibre Blanc del Transport de la Comissió, en què es destaca la importància que imperi el principi d'igualtat entre els ciutadans europeus i, sobretot, la uniformitat de criteri dins els estats membre, l'eurodiputat de CiU ha preguntat a la Comissió el seu parer sobre el sistema d'autopistes i autovies espanyol i demana que es posicioni sobre l'allargament de la concessió als peatges de Catalunya per pagar les autopistes de Madrid. També demana si aquest sistema d'autopistes 'desequilibrat' és just per als ciutadans de Catalunya.