Notícies

Dissabte  14.01.2012  18:49

El TSJ del País Valencià anul·la l'ensenyament de xinès a les escoles públiques

El conveni vulnerava els criteris de selecció i contractació del professorat

Men?ame
 

El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha anul·lat el conveni signat per introduir l'assignatura de xinès mandarí al sistema d'ensenyament públic valencià. El tribunal també ha anul·lat la polèmica resolució de l'ex-conseller Alejandro Font de Mora, segons la qual s'introduïa la llengua i la cultura xineses a la ESO. N'ha informat el sindicat STEPV, que ha especificat que d'aquesta manera queda sense efecte el conveni amb Hanban, l'entitat subordinada del ministeri d'Educació de la Xina encarregada d'ensenyar la llengua.

El sindicat va recórrer les resolucions signades per l'ex-conseller Alejandro Font de Mora argüint que la contractació externa de professorat per part de l'entitat Hanban vulnerava la normativa referent a la borsa de treball i a la convocatòria d'oposicions, incloent-hi la norma que exigeix el coneixement del català. A més, el xinès no estava prevista ni com a matèria troncal ni com a optativa.

És a dir, STEPV sostenia --i el tribunal li ha donat la raó-- que es vulnerava la funció pública docent, car en escoles públiques s'hi impartien classes de llengua per part de 'voluntaris reclutats per una entitat privada xinesa' i sense que aquest professorat 'hagués de complir els requisits que s'exigeixen a la resta de docents'. Una part del pressupost de la conselleria es destinava justament per a finançar aquests programes.

El govern va argüir aleshores que era 'una activitat experimental i voluntària' i va decidir no aplicar cap règim de selecció del professorat perquè es tractava 'd'assessors lingüístics'. STEPV recorda, a més, que Font de Mora va posar en marxa aquesta nova normativa en ple conflicte per la implatanció d'Educació per la Ciutadania, una iniciativa que també va ser anul·lada pel mateix tribunal.