Notícies

Dijous  21.07.2011  06:00

Autor/s: M.S.

El parlament aprova sense debatre la creació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Els nous organismes s'han inclòs en la Llei d'acompanyament a la Llei dels pressupostos

Men?ame
 

El Parlament de Catalunya va aprovar ahir, acompanyant la Llei de pressupostos, la Llei d'acompanyament, que acostuma a tenir un caràcter economicista, perquè marca taxes, tarifes, preus… Però aquesta vegada va incorporar un capítol dedicat a entitats culturals on crea l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i també l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. I elimina l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural (en depenia fins ara Arts Santa Mònica), segons que publica el butlletí oficial del parlament. Són dues noves entitats culturals que s'han creat (i una que s'ha eliminat) sense debat previ, perquè el departament de Cultura les ha fet passar soterrades per la negocicació de la Llei de pressupostos.

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural gestionarà els museus que depenen directament del departament de Cultura: Museu d’Arqueologia de Catalunya, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, Museu d’Art de Girona, i també el Centre de Restauració de Béns Mobles. Aquesta agència de nova creació es va plantejar per primera vegada en l'avantprojecte de la llei òmnibus. En aquell primer estadi s'establia que l'agència també gestionaria, per sorpresa de molts, la Biblioteca Nacional de Catalunya i l'Arxiu Nacional de Catalunya. Això suposava que aquestes entitats perdien la categoria jurídica d'entitat autònoma. Ja ben aviat, el director general del Patrimoni Cultural, Joan Pluma, va corregir el text de l'avantprojecte i en va eliminar aquestes dues institucions.

La 'finestreta única'

Pel què fa a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, és una de les accions més incisives que ha plantejat el conseller Mascarell des que va començar. L'anomenanda 'finestreta única' es crea amb la voluntat de reorganitzar i simplificar les convocatòries d'ajuts, centralitzant-les en un sol organisme. La llei és ambigua a l'hora de determinar si aquesta oficina es dedicarà exclusivament a rebre sol·licituds d'ajuts i tramitar-los o també tindrà la potestat d'organitzar l'avaluació dels projectes als quals es doni suport. Es produeix una col·lisió de competències amb entitats i organismes determinats. En aquest sentit, el redactat de l'article dedicat a les funcions és el que proporciona aquesta ambigüitat quan diu: 'Correspon a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la tramitació i la resolució de tots els procediments de concessió d'ajuts en matèria cultural, d'acord amb les bases reguladores i les convocatòries que aprovi el departament d'adscripció o les entitats que en depenen.' La llei estableix que l'Oficina de suport a la Iniciativa Cultural s'ha de constituir en el moment que es dicti el decret que n'aprovi els estatuts.

Tant l'Oficina com l'Agència es constitueixen com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, adscrites al departament de Cultura.

La Llei d'acompanyament també ha eliminat l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural. D'aquesta entitat en depenia fins ara Arts Santa Mònica, que ara passa a dependre directament del departament de Cultura. Encara no s'ha fet públic el futur de l'Arts Santa Mònica, que fins ara només té el pressupost garantit fins a final d'any i que per fer front a la retallada del 50% del pressupost el centre ha hagut de tancar tots els matins laborables. Així ho explicava el director, Vicenç Altaió (vídeo), a VilaWeb, i també esbossava diverses possibilitats que el conseller havia comentat: dependre del Museu d'Arts Contemporani (MACBA) o integrar-se a la nova Agència Catalana del Patrimoni Cultural. La seu de les III reflexions crítiques, que s'han organitzat aquesta setmana a l'Arts Santa Mònica, té encara avui un futur incert.

Men?ame