Notícies

Divendres  31.03.2006  16:44

'Les autopistes: Eivissa al límit', de Marià Marí

Men?ame
 

Des de la recuperació del poder per part del Partit Popular, l’any 2003, el territori eivissenc, i conseqüentment el nostre benestar, viuen una amenaça contínua. Mai havíem viscut una situació tan extrema. Mai ens hauríem pogut imaginar que els nostres governants mostrassin un despreci tant alarmant pel nostre patrimoni mes valuós, per la nostra identitat territorial i cultural com així ho demostra l’aprovació de lleis fetes per a la corrupció i l’especulació urbanística (Pla Territorial Insular, Llei de mesures específiques per a Eivissa i Formentera, Llei de mesures urgents en matèria d’ordenació territorial...). En tres anys, hem patit una absoluta involució en matèria de protecció territorial, fins arribar a l’extrem que a Eivissa, avui, no existeixen espais protegits, tot és sòl urbanitzable de major o menor intensitat.

Però l’autopista no mostra, únicament, el problema de la falta d’un model territorial. L’autopista representa, a més a més, la mostra evident del despreci dels nostres governants, insulars i autonòmics, per la societat a la que, suposadament, representen; la carència, en definitiva, d’un autèntic sistema democràtic. Un partit que guanya unes eleccions està legitimat per governar al servei de la societat. El fet de que al seu programa electoral figuràs la millora de la xarxa viària, no l’autoritza a construir, a un lloc com Eivissa i en contra de la voluntat de la gent, autopistes; tampoc a hipotecar el futur socio-econòmic de la comunitat balear durant sis legistatures amb l'única finalitat de garantir que els quatre gats de sempre facin el seu negoci milionari.

Però, per si tot això no fos suficient, el govern balear i el Consell Insular han causat, com a resultat de la seua prepotència i del despreci a la legalitat, un gravísim trencament social. Com s’explica que una administració apliqui fraudulentament un procés d’expropiació forçosa i que, per a solucionar els problemes de possibles retards que evitin la consolidació del projecte i els derivats dels seus interessos electorals davant la proximitat d’una calenta campanya electoral, desembocat en topades entre la societat civil i les forces d’ordre públic. El govern balear no hauria d’haver començat mai les obres de l’autopista sense comptar prèviament amb la titularitat dels terrenys. El govern balear no té legitimitat, per tant, per a sol·licitar a l’adminstració central la intervenció de les forces de seguretat, guàrdia civil i policia nacional, per afavorir els seus interessos polítics. Menys encara, si cal, quan veu que la situació arriba a extrems de màxima gravetat i que, de la utilització fraudulenta de les lleis, en surt perjudicada tota la societat.

Men?ame