Notícies

Divendres  15.07.2005  09:58

L'associació ACATHI expressa la preocupació dels immigrants homosexuals per l'aplicació de la llei de matrimoni

Men?ame
 

L'Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI) ha manifestat la preocupació per les condicions que han de suportar els i les contraents de l'estranger per casar-se amb una parella de l'estat espanyol del mateix sexe, segons requereix el Registre Civil de Barcelona tal com va esdevenir a una parella de Canet de Mar. Segons ACATHI, 'demanar un certificat del consolat per acreditar que al país d'origen regeix una llei equivalent a l'espanyola és impossible en el cas dels matrimonis homosexuals perquè no existeixen, excepte en comptats països'. A més, 'als països on l'homosexualitat és un delicte resulta no solament absurd demanar aquest certificat al consolat, sinó que suposa posar-se en risc de represàlies en cas de tornar un dia al país d'origen, atès que ningú garanteix la confidencialitat d'unes dades que poguessin arribar a les famílies dels immigrants afectats'.
L'ACATHI també 'convida' a conèixer la situació mundial de l'homosexualitat, encara il·legal en vuitanta països, com és el cas de diversos estats de l'àrea subsahariana i Nicaragua, i castigada amb pena de mort en vuit, com a Mauritània i el Paquistan.