F R A S E S

"Aquesta Universitat té l'avantatge que la gent que combrega amb amb una sèrie d'idees sobre el país és cada vegada més nombrosa".

 

"Som mallorquí perque som català"

 

"m'agradaria deixar inutilitzats a tots aquells que s'oposen a la llibertat del seu poble"

 

"No sé si som un matemàtic reeixit però sé que som un músic frustrat".

 

"L'esport és feixisme amagat. Si no existís el Barça no m'agradaria ni el futbol."


L I N K S

Felanitx

Universitat de les Illes Balears

VilaWeb Ciutat de Mallorca

El darrer dels articles que va escriure al Diari de Balears

Entropy on the World Wide Web

Mozart

Bach

Haydyn

Bertrand Russell

 

Nadal Batle i Nicolau

Nadal Batle i Nicolau va néixer a Felanitx (Mallorca) el 1945. Ha mort a Ciutat de Mallorca el 7 de desembre del 1997, amb 52 anys d'edat.

Nadal Batle va arribar al rectorat de la Universitat de les Illes Balears el 1982 i va ocupar el càrrec fins el 1995. Durant aquest període de temps va posar les bases del que ara és la Universitat. Va treballar d'una manera molt especial en obrir nous camins a la ciència i la investigació, sobretot en noves tecnologies, en arrelar la Universitat a la societat mallorquina i en fer d'ella una institució normalitzada des del punt de vista nacional. Sota la seua direcció s'eixamplaran els estudis i es va crear l'actual campus.

Batle era doctor en matemàtiques per la Universitat de Barcelona i havia estudiat també a l'Institut Henry Poincaré de París. Va treballar a les universitats de Barcelona, València i Sevilla, abans de tornar a Mallorca. Va publicar nombrosos treballs de la seua especialitat, molts d'ells en anglès (The Redfields topology on some groups of continous functions. Isometries in generalized metric spaces. Entropy and fuzzy integral. Autómatas, lenguaje, lógica. Multiple conclusion logic and fussy logic...) Era membre de la junta directiva de la International Association of Knowledge Engineers. Sempre havia manifestat, i practicat, la seva creença que l'unic bilingüisme pràctic pels Països Catalans era el català-anglès.

Nadal Batle era també un convençut nacionalista i un agitador incansable de la societat mallorquina. Des del càrrecs que va ocupar (va ser secretari de la comissió executiva de la Caixa d'Estalvis de Balears) des de la seva activitat política (anava a fundar un nou grup polític amb el nom Alternativa per Mallorca i havia participat en tot d'activitats nacionalistes) i des del seu treball als mitjans de comunicació (escrivia tres articles setmanals al diari Balears, del qual preparava ara l'edició digital i va ser peça clau per a l'aparició de VilaWeb Ciutat de Mallorca.)

Entre els seus hàbits personals destacava la música. Nadal Batle tenia una immensa col.lecció de discos de música barroca, sobretot Bach, Haydyn i Mozart. Era també un enorme lector amb una preferència especial, com Joan Fuster, per Bertrand Russell.

[ Informacions del Diari de Balears i VilaWeb Ciutat de Mallorca ]