NÚM. 5 @ SETEMBRE 1997

EL PAÍS QUE ÉS I NO ÉS


SUMARI

Francesc-Marc Alvaro
Les tres mentides que ens han de matar

Enric Bou
L'aventura és l'aventura (Una visita al Port Aventura)

Enric Casassas Figueres
Última sortida Go-go Bar

Josep-Anton Fernández
La cultura està trista, què tindrà la cultura?
(La normalització i el malestar en la cultura catalana)

Anna Jolonch
La ciutat invisible

Pere Martí
Sessió golfa al cinema Princesa

Víctor Martínez-Gil
Portugal i el minotaure en una possible imagologia catalana

Laia Miralles
La literatura catalana a l'Edat Moderna

Rosa Nonell
Existeix una política econòmica catalana?

M. Antònia Oliver i Rotger
"Border feminism" i els debats actuals sobre la construcció cultural del gènere:
cap a una redefinició de la simbologia de la nació xicana

Bernat Puigtobella
Tres discursos políticament correctes

Albert Sáez
Ser i no ser Església catalana

Jaume Subirana
Passió. Un recorregut en catorze estacions per la recent cultura literària catalana

Carles Torner
L'home del cubell de fems

Christopher Whyte
Letter from Catalunya[ LA BIBLIOTECA ]