Publicacions

Gener 2016

Treballar de manera conscient la respiració té molts beneficis, entre ells, la millora de salut dels nens amb infeccions respiratòries.

16.01.16

El cotxe elèctric, menys contaminant i més saludable, s’imposarà ràpidament quan vencem rutines i amortitzem els processos de producció.

15.01.16

L’actual crisi econòmica i social ha convertit l’ocupació en eina per accedir a l’habitatge per a persones que mai s’ho haurien imaginat anys enrere

14.01.16

L'ús de la religió per part de les potències regionals de l'Orient Mitjà com a element legitimador de la seva política exterior ha tornat a posar damunt la taula la disputa més antiga de l'islam.

14.01.16