Ramon Gras

Arxiu
Ramon Gras
25.07.2016

Veritas

«Quan Mayayo presenta el PSUC com 'un partit que és el pal de paller de la lluita antifranquista i de la cultura unitària d’aquest país' obvia deliberadament que a partir del pacte germano-soviètic del 1939 entre Hitler i Stalin, tant el PCE com el PSUC van abandonar tota lluita contra el recentment victoriós règim totalitari de Franco»