Publicacions

Gener 2017

Vint anys després, els exiliats dels Balcans que viuen a Catalunya reflexionen sobre l’exili i la situació actual a Europa

19.01.17

Tot i que té el seu origen al segle XIX, el naixement de nous actors polítics ha fet ressorgir el terme fins a convertir-lo en la paraula de moda a la política

19.01.17

Imatge extreta del Twitter d'Amors Plurals: https://twitter.com/AmorsPlurals

El poliamor, la tendència amorosa que és a l’alça, planteja una nova manera d’entendre les relacions que trenca amb la idea de l’exclusivitat

19.01.17