Publicacions

Abril 2017

Les contradiccions de la Llei d’Estrangeria i la duresa del Codi Penal perpetuen la venda ambulant i l’exclusió social dels manters

25.04.17

En la medicina popular, el tomàquet s'usa per a combatre els dolors reumàtics, com a maduratiu dels grans i per estovar les durícies dels peus i ulls de poll.

22.04.17

És realment beneficiós el contacte dels nens amb la natura? Les evidències empíriques registrades fins al moment apunten a una resposta rotundament afirmativa.

14.04.17