País

Agost 2017

La ineficiència en la gestió de l'aeroport de Barcelona, sol·licitada per la Generalitat des de fa anys, palesa la impossibilitat de construir ponts que l'anomenada tercera via sempre ha proposat

16.08.17