País

Març 2017

'No hem arribat al final del camí com a instrument polític perquè hagin caducat els nostres principis fundacionals, hi hem arribat per la fallida econòmica', diu Espadeler en una carta als militants

24.03.17