Economia

Febrer 2017

Bankia i l'Institut Valencià de Finances (IVF) han subscrit un conveni de col·laboració que va a permetre posar a la disposició del teixit productiu valencià un muntant total de 40 milions d'euros. A través d'este conveni, que va destinat tant al finançament de projectes d'inversió com a cobrir necessitats de circulant, les dos entitats finançaran al 50% les operacions i compartiran al mateix percentatge l'interés, comissions, garanties i el risc que d'elles es deriven.

20.02.17